Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


Soluţie informatică pentru imagistica medicală


Una din obiectivele prioritare ale Institutului la ora actuală este pregătirea cadrelor medicale, responsabile de funcţionarea exactă şi eficientă a echipmanetelor medicale din cabinetele de imagistică, dotate cu tehnică medicală de ultimă generaţie. În acest context, pe 22 aprilie 2016 în incinta Bibliotecii instituţiei va avea loc un seminar teoretico-practic cu genericul “Caracteritstici, parametri tehnici şi proprietăţile speciale ale sistemului informaţional distribuit “DICOM-Network”

DICOM-Network este un sistem informatic aplicat în radiologie, ce permite administrarea volumului mare de informaţii şi eficientizarea fluxului de lucru. Cu ajutorul sistemului respectiv imaginile din studiile de imagistică se transmit automat către staţiile de vizualizare clinică din sălile de operaţie sau cabinetele de specialitate ale spitalului, fiind stocate direct în dosarul electronic de sănătate al pacientului. Procesarea de imagini DICOM (cu aplicarea zoom-ului, contrastului şi luminozităţii, lentilelor, filtrelor, flipului şi rotirii) face posibilă salvarea modificărilor aduse imaginilor în timpul capturii, importului şi exportului de imagine.

Odată cu implementarea noilor aplicaţii informatice lucrul pe hârtie, erorile sau pierderile informaţionale inerente vor fi eliminate completamente.


ora

14:00 - 14:20

Concept and general analysis of «DICOM Network» system for medical imagistic. Prospects of the system development taking into account the possibilities of using computer infrastructure and resources of VI-SEEM project.

Peter Bogatencov (IMI ASM, RENAM), Golubev Alexandr (RENAM)

ora

14.20 - 14.40

Resources of the Regional Computing Infrastructure of VI-SEEM Project.

Nikolai Iliuha (RENAM)

ora

14:40 - 15:20

Technical, information and innovative aspects of the implementation of the "DICOM Network" system. Comparative analysis with existing analogues. Overview of technical possibilities of "DICOM Network"

Golubev Alexandr (RENAM)

ora

15:20 - 16:20

Online DEMO of "DICOM Network" system operation for various users. Hands-on session.

Golubev Natalia (Institute of Emergency Medicine)http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/