Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


22.08.2017

Totalurile trezesc optimismZilele trecute la Institutul de Medicină Urgentă a avut loc şedinţa Consiliului medical, la care s-a discutat şi analizat rezultatele activităţii colectivului medical pe primele 6 luni de zile ale anului 2017. Directorul instituţiei, Mihail Ciocanu, care a prezentat raportul de totalizare, a izbutit să creeze în sală o atmosferă încurajantă şi asta datorită faptului, că indicatorii economico-financiari şi medicali în perioada de referinţă, pe cele mai importante direcţii de activitate, au arătat semne de creştere.

Comparativ cu anul 2016, bugetul public, contractat cu CNAM, a sporit cu 87,43%, iar cel global - cu toate 100%. Acest fapt s-a datorat, pe de o parte, creşterii necesităţilor de cheltuieli pentru întreţinerea subdiviziuni medicale, organizate suplimentar pe valul noii reforme, secţiile toracică, spinală şi chirurgia vasculară, pe de alta, optimizării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate. Mai mulţi bani, mai mari posibilităţi de manevră în gestionarea resurselor materiale şi umane, Primul compartiment spre care a fost îndreptat fluxul de bani a fost fondul salarial. “Priorităţile de bază, pe care administraţia instituţiei le ţine permanent pe ordinea de zi, a ţinut să reliefeze raportorul, sunt remunerarea muncii, asigurarea procesului diagnostico-curativ cu medicamente şi consumabile şi aporvizionarea pacienţilor cu produse alimentare ” În această ordine de idei, creşterile salariale pentru lucrătorii medicali şi personalul general au constituit aproximativ 34% în raport cu aceeaşi perioadă a anului 2016, mărimea fondului salarial atingând cifra de 54,4%. Astfel, salariul unui medic , în funcţie de categorie, pe prima jumătate a anului 2017 a ajuns până la 15 mii lei, cel al asistentului medical – până la 9 mii, şi personalul general – până la 5 mii lei. Cuantumul salariului mediu în Institutul de Medicină Urgentă alcătueşte în prezent 5 754, 70 de lei.

La procurarea centralizată a medicamentelor şi consumabililor, inclusiv a dispozitivelor pentru endoprotezare, s-au cheltuit în jur de 23 262, 4 mii de lei, a produselor alimentare – 2 253, 2 mii lei. Vom remarca aici, că anume graţie acestui spor bugetar global s-a putut satisface necesităţile pacienţilor, care au avut nevoie de artroplastii la genunchi şi la şold, de implante traumatologice şi consumabile pentru dializă.

Mihail Ciocanu: “Tratamentul acestor categorii de bolnavi este asigurat de către stat, dar în momentul în care ei ajung la spital, nu se pune problema, cine plăteşte, ci cât de operativ le poţi acorda asistenţa medico-chirurgicală necesară. Pe urmă, în baza documentelor medicale prezentate Ministerul restituie echivalentul mijloacelor financiare cheltuite. Totul trebuie să fie subordonat scopului suprem: asigurarea sănătăţii pacientului”.

În acest context, directorul a menţionat, că politica optimizării cheltuielilor banilor bugetari şi regenerarea lor din surse alternative va figura pe agenda adminstraţiei şi de astăzi înainte. În condiţiile în care tarifele la serviciile acordate s-au majorat, prin ordinului Ministerului Sănătăţii, rulajul de pacienţi, trataţi în spital, s-a micşorat cu aproximativ 4 mii de persoane anual.- Rămâne să intensificăm activitatea de promovare a posibilităţilor tehnologice de care dispune IMU, sdin care fac parte echipamente imagistice de tomografie, angiografie şi rezonanţă magnetică, pentru a atrage cât mai mulţi beneficiari. În acest scop s-au purtat deja convorbiri cu asociaţiile teritoriale ai medicilor de familie şi punctelor traumatologice de circumscripţie, şi parcă s-a ajuns la o înţelegere, ca aceştea “să arendeze” cu acordul pacienţilor ore de diagnosticare a stării de sănătate în spitalul Institutului. Dar cel mai important lucru, a accentuat raportorul, este ca medicii să abordeze pacientul întotdeauna decent şi cu multă răbdare.

Mihaul Ciocanu: - “Cu pacientul trebuie să comunicăm aşa cum comunicăm cu rudele, prietenii şi cunsocuţii. Ştiţi de ce? Fiindcă un pacient mulţumit de atitudinea medicului aduce în spital încă 2-3 pacienţi, iar cel indignat îndepărtează alţi 10-12. De aceea , haideţi să respectăm bunele maniere şi să convingem pacienţii prin vorbă şi faptă, că spitalul nostru este instituţia de care au nevoie ori de câte ori se gîndesc să apeleze medicul. Avem medici specialişti foarte buni, bine pregătiţi din punct de vedere profesional . Trebuie să excelăm şi în comunicare.”

La nivelul subdiviziunilor medicale indicatorii medico-chirurgicali, căpătaţi în primele 6 luni 2017, s-au poziţionat .la limita cifrelor planificate., cu excepţia a două secţii, cu domenii medicale specifice. În primul semestru indicele de complexitate medicală pe instituţie a constituit 1,7811 faţă de 1,7515 in anul precedent, aceasta însemnând, că în procesul de internare a bolnavului medicul curant a acordat mai multă atenţie studierii acuzelor de moment, reuşind să stabilească un diagnostic exact şi précis..

O altă problemă importantă pentru asigurarea calităţii asistenţei medicale şi chirurgicale, ridicată de directorul M.Ciocanu, a fost sporirea în continuare a calificării profesionale a lucrătorilor medicali. Administraţia a susţinut şi va susţine financiar pe toţi cei, care participă la cursurile de formare continuă, seminare, conferinţe şi congrese tematice naţionale şi internaţionale. Chiar dacă astăzi nu mai trebuie să reconfirmi categoriile de măiestrie profesională, nivelul înalt calificat şi specializat permite lucrătorului medical să răspundă în cunoştinţă de cauză inovaţiilor medicale, tehnice şi tehnologice, ce apar în practica medicală şi, în primul rind, la Spitalul Institutului de Medicină Urgentă.

În finalul şedinţei directorul Mihail Ciocanu a mulţumit celor prezenţi şi întregului colectiv pentru eforturile depuse în muncă pe durata primilor 6 luni ale anului, exprimându-şi speranţa că ritmurile economice şi medicale înregistrate vor fi păstrate pe toată durata lui 2017. Domnia sa le-a urat succese şi susţinere în toate ideile şi iniţiativele ce vor fi propuse.

Serviciul de presă IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/