Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


15.06.2016

Medicii vor fi plătiţi mai bineProblema motivării adecvate a activităţii lucrătorilor medicali a ajuns la punctul, în care orice tergiversare poate duce la un derapaj ireparabil a stabilităţii sociale în colectivele medicale. Salariile mici, condițiile de muncă nesatisfăcătoare, migrația personalului medical şi alţi factori pun în pericol atât siguranţa sănătăţii populaţiei beneficiare, cât şi accsesul ei la servicii medicale de calitative. În această ordine de idei, din iniţiativa Ministerului Sănătăţii a fost elaborat şi propus Guvernului RM spre aprobare un Regulament nou privind condiţiile de salarizare a angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii în asistenţa medicală.

Ieri, 14.06.2016, administraţia Institutului de Medicină Urgentă, în speţă serviciul economico-financiar al instituţiei, a adus la cunoştinţa colectivului prevederile proiectului de regulament, avantajele sale în raport cu sistemul de salarizare în vigoare şicriteriile de retribuire a muncii pentru cadrele medicale în baza indicatorilor de performanţă.

Astfel, venitul salarial al fiecărui angajat medical va fi alcătuit din salariul fix, evaluat în dependenţă de vechimea în muncă, şi salariile variabile, rezultate din excelenţa profesională, fiind în creştere de aproximativ 2-3 ori faţă de salariul actual. Esenţial este faptul, că medicii tineri vor benefica de venituri salariale aproape egale, în cifre absolute, cu cele ale medicilor experimentaţi.

Comentând cele expuse, directorul IMU Mihail Ciocanu a ţinut să menţioneze, că majorările salariale calculate au acoperirea financiară necesară, inclusiv cele preconizate din 1 iulie 2016.

Subiectul discutat la adunare şi-a găsit reflectare într-un proces verbal, menit să susţină Ministerul Sănătăţii în decizia sa de a aprecia la justa valoare munca dificilă a lucrătorilor medicali.


Serviciul de presa IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/