Comunicat
Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU detalii...
10.01.2019

Comunicat
Încă o premieră absolută în tratamentul endovascular al afecţiunilor vasculare cerebrale în Republica Moldova detalii...
18.12.2018

Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale"
Astăzi, 7 decembrie 2018, în cadrul Instutului de Medicină Urgentă s-a desfăşurat Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale". detalii...
07.12.2018

IMSP IMU va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente
IMSP Institutului de Medicină Urgentă va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente (UPU) conform standardelor europene, datorită implicării instituţiei în proiectul transfrontalier "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of Resuscitation and Extraction (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintain the capacity of prefossional personnel to intervene in emergency situations - SMURD 2". detalii...
28.11.2018

Comunicat comun de presă
Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Franceze anunţă următoarele: detalii...
28.11.2018

Stimate domnule Mihail Ciocanu,
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată, alături de cei dragi şi apropiaţi. detalii...
22.10.201815.06.2016

Medicii vor fi plătiţi mai bineProblema motivării adecvate a activităţii lucrătorilor medicali a ajuns la punctul, în care orice tergiversare poate duce la un derapaj ireparabil a stabilităţii sociale în colectivele medicale. Salariile mici, condițiile de muncă nesatisfăcătoare, migrația personalului medical şi alţi factori pun în pericol atât siguranţa sănătăţii populaţiei beneficiare, cât şi accsesul ei la servicii medicale de calitative. În această ordine de idei, din iniţiativa Ministerului Sănătăţii a fost elaborat şi propus Guvernului RM spre aprobare un Regulament nou privind condiţiile de salarizare a angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii în asistenţa medicală.

Ieri, 14.06.2016, administraţia Institutului de Medicină Urgentă, în speţă serviciul economico-financiar al instituţiei, a adus la cunoştinţa colectivului prevederile proiectului de regulament, avantajele sale în raport cu sistemul de salarizare în vigoare şicriteriile de retribuire a muncii pentru cadrele medicale în baza indicatorilor de performanţă.

Astfel, venitul salarial al fiecărui angajat medical va fi alcătuit din salariul fix, evaluat în dependenţă de vechimea în muncă, şi salariile variabile, rezultate din excelenţa profesională, fiind în creştere de aproximativ 2-3 ori faţă de salariul actual. Esenţial este faptul, că medicii tineri vor benefica de venituri salariale aproape egale, în cifre absolute, cu cele ale medicilor experimentaţi.

Comentând cele expuse, directorul IMU Mihail Ciocanu a ţinut să menţioneze, că majorările salariale calculate au acoperirea financiară necesară, inclusiv cele preconizate din 1 iulie 2016.

Subiectul discutat la adunare şi-a găsit reflectare într-un proces verbal, menit să susţină Ministerul Sănătăţii în decizia sa de a aprecia la justa valoare munca dificilă a lucrătorilor medicali.


Serviciul de presa IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/