Participări la Activitatea Societăţilor ştiinţifice Internaţionale

23.09.2019
263
Gheorghe Ciobanu, prof.univ., dr.hab.în med. Membru de Onoare al Consiliului Naţional Român de Resuscitare
www.cnrr.org/
Gheorghe Ciobanu, Prof.Univ., Dr.hab.în med. PreşedinteleUniunii Medicale Balcanice din Republica Moldova

www.umb.md

Igor Mişin, Dr.hab.în med. Conferenţiar cercetător. Societatea Mondială a Chirurgilor (ISS/SIC)
www.iss-sic.ch

Borovic Eduard, dr. med., cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific CNŞPMU

 European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

 

Vasilie Pascari,

cercetător ştiinţific coordonator, conf. univ., dr. în med.

Membru de Onoare al Consiliului Naţional Român de Resuscitare
www.cnrr.org/

Zastavniţchi Gh.,

cercetător ştiinţific

Societatea Mondială a Chirurgilor (ISS/SIC)
www.iss-sic.ch

Roman Postolache,

Dr.în med.

Burunsus Vasile,

Dr.în med.

The World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)


www.wfns.org

Andrei Vasiliev,

Dr.în med.

The  Vascular Access Society (VAS).


www.vascularaccesssociety.com/
Andrei Dolghii, Dr.în med European Association for Endoscopic Surgery

www.eaes-eur.org

Petru Croitoru,

Cercetător ştiinţific

Mihail Darciuc,

Dr.în med.

Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie.


www.sorot.ro

Vozian Marin, 
Dr.în med.

European Digestive Surgery (EDS).


www.edsurgery.org/

Crăciun Ion,
 
Dr.în med.

European Digestive Surgery (EDS)


www.edsurgery.org/
Șor Elina European Association for Endoscopic Surgery and other interventional techniques
www.eaes-eur.org/
Șor Elina International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
www.ispor.org/
Gurghiş R.
Dr. în med.

Societatea Romana de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie (SRCUT).


www.srcut.ro/
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.