Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


11.05.2016

IMU va avea o pagină de FACEBOOK


IMSP Institutul de Medicină Urgentă inaugurează o pagină FACEBOOK în reţeaua de socializare cu scopul de a vă povesti mai amănunţit despre viaţa şi activitatea colectivului medical, despre cele mai neordinare urgenţe medicale, rezolvate de medicii chirurgi, oferindu-vă posibilitatea de a interveni oricând cu propuneri şi recomandări privitor la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale şi serviciilor prestate , la fortificarea relaţiei dintre medic şi pacient. Vom fi foarte receptivi la sugestiile voastre, deoarece avem nevoie să purtăm un dialog discret şi civilizat despre tot ce vă leagă de sistemul sănătăţii, în speţă de profilaxia şi tratamentul maladiilor cu caracter chirurgical, efectuate în instituţia noastră .

În organigrama instituţiei este prezentată (de rând cu structura stabilită) nomenclatura serviciilor medeico-chirurgicale, pe care le puteţi accesa în caz de urgenţă medicală.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012122254717

Serviciul de presa IMUhttp://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/