Lista canditatilor admisi
Candidatii admisi pentru participare la concursul de suplinire a functiilor vacante sunt invitati pentru sustinerea interviului, la IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str.Toma Ciorba 1, blocul administrativ, et.3, Sala de sedinte, la 25 aprilie 2019, ora 14.00. detalii...
19.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


05.05.2016

12 Mai - Ziua felcerului și asistentului medical


Multstimaţi colegi,

vreau să profit de prilejul sărbătorii, ce se apropie, şi să-mi exprim sincerele mele urări de bine şi consideraţii pentru munca Dvs. blagorodnică, exercitată cu multă răbdare în sălile de tratament, la masa de operaţie, în saloanele de reanimare şi terapie intensivă. Dintre exponenţii profesiei medicaleDvs. vă aflaţi cel mai aproape şi mai îndeluhat lîngă patul bolnavului. Pe seama Dvs. revine circa 70% din volumul procedurilor şi îngrijirilor medicale, acordate pacientului. Fără contribuţia profesională şi umană a felcerilor şi asistenţilor medicali, procesul de tratament şi recuperare a celor suferinzi ar decurge lent şi anevoios. Din acest considerent, profesia de asistent medical este unică şi irepetabilă.

Pe timpuri exista o regulă de aur, actuală şi astăzi, ce stabilea, că persoana care doreşte să devină un specialist puternic în medicină, trebuie să-şi înceapă numaidecît activitatea ca felcer sau ca asistent medical. Numai după ce ai simţit pe umerii tăi povara asistenţei medicale la nivel primar, prespital sau spital, îţi poţi asuma pe deplin angajamentul de a trata oamenii. Însuşirea actului medical prin acţiuni de nursing ajută să reacţionezi prompt şi în cunoştinţă de cauză la durerile suferindului, să „citeşti” în ochi starea lui de moment, să efectuezi corect pansamentul etc.

Specialitatea îmbrăţişată de Dvs. nu este una uşoară. Este o profersie neconfortabilă, axată pe griji şi responsabilităţi faţă de persoana asistată. Sunt sigur, că atunci cînd aţi decis să vă legaţi soarta de medicină, aţi dat ascultare inimii, fiind obişnuite pe durata celor „7 ani de acasă” să răspundeţi cu generozitate la nevoia de milă, îndurare şi binefacere.

Astăzi în cadrul instituţiei noastre lucrează o armată de felceri şi asistenţi medicali puternică şi destul de pregătită, aşi zice eu, pentru a răspunde calificat şi eficient la necesităţile populaţiei în caz de morbiditate, urgenţe medicale şi tratament recuperator. Apreciez mult contribuţia Dvs. la desfăşurarea bună a procesului sanitar şi igienic în instituţia noastră, gradul de corectitudine şi disciplină în relaţia medic-pacient. Ştiţi să vă faceţi meseria onest, cu respect faţă de prescripţiile medicului curant, cu atitudine individualizată faţă de pacienţi. Vă mulţumim pentru fidelitatea şi ataşamentul Dvs. deosebit faţă de specialitatea îmbrăţişată, de locul de muncă şi, bineînţeles, faţă de colectivul medical, în care activaţi şi de care vă leagă momente şi amintiri fericite. Aducem cuvinte de laudă familiilor şi copiilor Dvs., care înţeleg povara rolului vostru de supraveghetor în procesul de întremare şi reabiltare a pacientului.

Sănătate şi la Mulţi ani!

Cu profundă preţuire,

prof. Mihai Ciocanu, director IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/