Comunicat
Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU detalii...
10.01.2019

Comunicat
Încă o premieră absolută în tratamentul endovascular al afecţiunilor vasculare cerebrale în Republica Moldova detalii...
18.12.2018

Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale"
Astăzi, 7 decembrie 2018, în cadrul Instutului de Medicină Urgentă s-a desfăşurat Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale". detalii...
07.12.2018

IMSP IMU va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente
IMSP Institutului de Medicină Urgentă va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente (UPU) conform standardelor europene, datorită implicării instituţiei în proiectul transfrontalier "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of Resuscitation and Extraction (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintain the capacity of prefossional personnel to intervene in emergency situations - SMURD 2". detalii...
28.11.2018

Comunicat comun de presă
Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Franceze anunţă următoarele: detalii...
28.11.2018

Stimate domnule Mihail Ciocanu,
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată, alături de cei dragi şi apropiaţi. detalii...
22.10.201805.05.2016

12 Mai - Ziua felcerului și asistentului medical


Multstimaţi colegi,

vreau să profit de prilejul sărbătorii, ce se apropie, şi să-mi exprim sincerele mele urări de bine şi consideraţii pentru munca Dvs. blagorodnică, exercitată cu multă răbdare în sălile de tratament, la masa de operaţie, în saloanele de reanimare şi terapie intensivă. Dintre exponenţii profesiei medicaleDvs. vă aflaţi cel mai aproape şi mai îndeluhat lîngă patul bolnavului. Pe seama Dvs. revine circa 70% din volumul procedurilor şi îngrijirilor medicale, acordate pacientului. Fără contribuţia profesională şi umană a felcerilor şi asistenţilor medicali, procesul de tratament şi recuperare a celor suferinzi ar decurge lent şi anevoios. Din acest considerent, profesia de asistent medical este unică şi irepetabilă.

Pe timpuri exista o regulă de aur, actuală şi astăzi, ce stabilea, că persoana care doreşte să devină un specialist puternic în medicină, trebuie să-şi înceapă numaidecît activitatea ca felcer sau ca asistent medical. Numai după ce ai simţit pe umerii tăi povara asistenţei medicale la nivel primar, prespital sau spital, îţi poţi asuma pe deplin angajamentul de a trata oamenii. Însuşirea actului medical prin acţiuni de nursing ajută să reacţionezi prompt şi în cunoştinţă de cauză la durerile suferindului, să „citeşti” în ochi starea lui de moment, să efectuezi corect pansamentul etc.

Specialitatea îmbrăţişată de Dvs. nu este una uşoară. Este o profersie neconfortabilă, axată pe griji şi responsabilităţi faţă de persoana asistată. Sunt sigur, că atunci cînd aţi decis să vă legaţi soarta de medicină, aţi dat ascultare inimii, fiind obişnuite pe durata celor „7 ani de acasă” să răspundeţi cu generozitate la nevoia de milă, îndurare şi binefacere.

Astăzi în cadrul instituţiei noastre lucrează o armată de felceri şi asistenţi medicali puternică şi destul de pregătită, aşi zice eu, pentru a răspunde calificat şi eficient la necesităţile populaţiei în caz de morbiditate, urgenţe medicale şi tratament recuperator. Apreciez mult contribuţia Dvs. la desfăşurarea bună a procesului sanitar şi igienic în instituţia noastră, gradul de corectitudine şi disciplină în relaţia medic-pacient. Ştiţi să vă faceţi meseria onest, cu respect faţă de prescripţiile medicului curant, cu atitudine individualizată faţă de pacienţi. Vă mulţumim pentru fidelitatea şi ataşamentul Dvs. deosebit faţă de specialitatea îmbrăţişată, de locul de muncă şi, bineînţeles, faţă de colectivul medical, în care activaţi şi de care vă leagă momente şi amintiri fericite. Aducem cuvinte de laudă familiilor şi copiilor Dvs., care înţeleg povara rolului vostru de supraveghetor în procesul de întremare şi reabiltare a pacientului.

Sănătate şi la Mulţi ani!

Cu profundă preţuire,

prof. Mihai Ciocanu, director IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/