Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


23.05.2016

Condiţii de tratament în siguranţă şi cu efect


Zilele acestea la Institutul de Medicină Urgentă s-a aflat o echipă de savanţi şi medici specilaişti în domeniul medicinii preventive de la Universitatea de Medicină din or. Tartu Estonia. Este a doua lor vizită la Chişinău, în speţă la IMU, efectuată cu scopul de a explica şi consulta administraţia şi colectivul instituţiei în vederea aplicării unei tehnologii speciale de evidenţă şi control a infecţiilor intraspitaliceşti.

În prima zi de vizită oaspeţii au efectuat o “inspecţie” de informare şi documentare privitor la starea de fapt a condiţiilor sanitare şi igienice din subdiviziunile medicale. Mai apoi, profesorul Matt Maimets, conducătorul grupului şi director al Departamentului Infecţii nosocomiale din cadrul Spitalului Universitar din Tartu , a prezentat în sala de conferinţe a IMU o prelegere ştiinţifică despre mecanismele de eficientizare a administrării antibioticelor la pacienţi în “fereastra terapeutică” din primele 72 de ore ale tratamentului medical. Domnia sa a accentuat importanţa atingerii convergenţei dintre diagnostic şi tratament, utulizării monoterapiei şi terapiei combinate şi avantajelor curative (necontagioase) a medicaţiei, administrată pe cale orală.

Medicii estonieni au adus în dar instituţiei două dispozitive medicale, ce determină 100% gradul de dezinfectare a mâinilor după spălare. Prima probă de testare a funcţionării aparatelor a fost luată de către directorul IMU Mihai Ciocanu, de faţă cu toţi lucrătorii prezenţi în sală. La întrebările jurnaliştilor, care urmărise procedura, directorul a declarat, că asemenea utilaje vor fi instalate în toate departamentele medicale din Institut, dar mai întâi ele “vor supraveghea” igiena mâinilor lucrătorilor medicali din subdiviziunile de reanimare, terapie intensivă, BCV şi blocul operator, unde, de obicei, eventualele surse de infecţie pot apărea oricând.

Departaimentul Control şi evidenţă a infecţiilor nosocomiale din cadrul IMU va fi reprezentat de o echipă de medici infecţionişti, care urmează să fie creată în timpul cel mai apropiat.


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/