Comunicat
Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU detalii...
10.01.2019

Comunicat
Încă o premieră absolută în tratamentul endovascular al afecţiunilor vasculare cerebrale în Republica Moldova detalii...
18.12.2018

Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale"
Astăzi, 7 decembrie 2018, în cadrul Instutului de Medicină Urgentă s-a desfăşurat Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale". detalii...
07.12.2018

IMSP IMU va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente
IMSP Institutului de Medicină Urgentă va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente (UPU) conform standardelor europene, datorită implicării instituţiei în proiectul transfrontalier "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of Resuscitation and Extraction (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintain the capacity of prefossional personnel to intervene in emergency situations - SMURD 2". detalii...
28.11.2018

Comunicat comun de presă
Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Franceze anunţă următoarele: detalii...
28.11.2018

Stimate domnule Mihail Ciocanu,
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată, alături de cei dragi şi apropiaţi. detalii...
22.10.201823.05.2016

Condiţii de tratament în siguranţă şi cu efect


Zilele acestea la Institutul de Medicină Urgentă s-a aflat o echipă de savanţi şi medici specilaişti în domeniul medicinii preventive de la Universitatea de Medicină din or. Tartu Estonia. Este a doua lor vizită la Chişinău, în speţă la IMU, efectuată cu scopul de a explica şi consulta administraţia şi colectivul instituţiei în vederea aplicării unei tehnologii speciale de evidenţă şi control a infecţiilor intraspitaliceşti.

În prima zi de vizită oaspeţii au efectuat o “inspecţie” de informare şi documentare privitor la starea de fapt a condiţiilor sanitare şi igienice din subdiviziunile medicale. Mai apoi, profesorul Matt Maimets, conducătorul grupului şi director al Departamentului Infecţii nosocomiale din cadrul Spitalului Universitar din Tartu , a prezentat în sala de conferinţe a IMU o prelegere ştiinţifică despre mecanismele de eficientizare a administrării antibioticelor la pacienţi în “fereastra terapeutică” din primele 72 de ore ale tratamentului medical. Domnia sa a accentuat importanţa atingerii convergenţei dintre diagnostic şi tratament, utulizării monoterapiei şi terapiei combinate şi avantajelor curative (necontagioase) a medicaţiei, administrată pe cale orală.

Medicii estonieni au adus în dar instituţiei două dispozitive medicale, ce determină 100% gradul de dezinfectare a mâinilor după spălare. Prima probă de testare a funcţionării aparatelor a fost luată de către directorul IMU Mihai Ciocanu, de faţă cu toţi lucrătorii prezenţi în sală. La întrebările jurnaliştilor, care urmărise procedura, directorul a declarat, că asemenea utilaje vor fi instalate în toate departamentele medicale din Institut, dar mai întâi ele “vor supraveghea” igiena mâinilor lucrătorilor medicali din subdiviziunile de reanimare, terapie intensivă, BCV şi blocul operator, unde, de obicei, eventualele surse de infecţie pot apărea oricând.

Departaimentul Control şi evidenţă a infecţiilor nosocomiale din cadrul IMU va fi reprezentat de o echipă de medici infecţionişti, care urmează să fie creată în timpul cel mai apropiat.


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/