Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


Medicii IMSP IMU instruiți în domeniul comunicării


În perioada 13 - 15 iulie 2018, IMSP Institutul de Medicină Urgentă desfășoară un curs de instruire în domeniul comunicării cu genericul "Relația medic-pacient și factorii ce influențează comunicarea eficientă", destinat personalului medical din cadrul instituției.

Astfel, la prima sesiune a participat directorul IMSP IMU, Mihail Ciocanu, vicedirectorul medical IMSP IMU, Sergiu Ștepa, directorul Centrului Strategii și Politici de Sănătate, Inga Pasecinic, doctor în științe medicale, MSP, România, Cristian Iulius Surcel, în calitate de formator, și 30 de angajați ai instituției, dintre care medici de urgență, chirurgi de urgență, traumatologi și alții.

În cadrul seminarului au fost puse în discuție tematicile ce vizează relația medic-pacient prin prisma comunicării. Cele mai importante subiecte au fost: tehnici de comunicare cu diferite tipuri de pacienți, elemente de bază ale comunicării verbale și non-verbale, relația asistent medical - pacient și factorii ce influențează comunicarea, principiile de bază ale rezolvării conflictelor și procedura de comunicare și consiliere a pacienților.

Scopul cursurilor este de a dezvolta și perfecționa continu capcacitățile de comunicare ale medicilor în raport cu pacienții, îmbunătățind astfel relația dintre instituție și pacient, diminuând riscurile aparației conflictelor și a feedback-urilor negative.

Conducerea IMSP IMU pune un accent deosebit pe segmentul comunicării eficiente, or comunicarea este una dintre cele mai importante abilități într-o instituție medicală, o abordare esențială pentru a asigura confortul pacientului și pentru a promova calitatea îngrijirii medicale.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/