Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

13.03.2017

Funcţii Vacante


Medic chirurg de urgenţă în Departamentul de Medicină Urgentă – 1 persoană;

Medic cardiolog, cardiologie de urgenta (experienta 5 ani), în S. Boli Interne – 1 persoană; (stagiu minim 5 ani, specializare în cardiologia vasculară)

Laborant cu studii superioare – 2 persoane;

Cerinţele postului:

 • - cetăţean al Republicii Moldova;
 • - studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • - reputaţie ireproşabilă;
 • - lipsa anticedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;
 • - cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;
 • - deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;
 • - cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);
 • - asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;
 • - spirit de echipă;
 • - afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;
 • - corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale spitalului;
 • Persoanele interesate vor depune personal dosarul prezentîndu-le la sediul instituţiei, în Secţia resurse umane.

 • - cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • - copia buletinului de identitate;
 • - copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • - copia carnetului de muncă;
 • - copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • - copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);
 • - certificatul medical, forma 086-e;
 • - copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);
 • - declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare;
 • - copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi);
 • - CV în formă scrisă şi în format electronic.
 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.

  Notă:

 • 1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 • 2) Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.
 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 03 aprilie 2017, inclusiv.

  Dosarele pot fi depuse la IMSP IMU, biroul şef secţiei resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 8:00- 17:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

  Locul desfăşurării concursului.

 • - Locul de desfăşurare a concursului este mun.Chişinău, str. Toma Ciorba, 1, blocul administrativ, et.III, anticamera.
 • - Persoana de contact - dna Diana Sultan, şef Secţie resurse umane.
 • - Tel.0-22-250-750, 0-22-250-813
 • - E-mail — anticamera@urgenta.md
 • Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) vor fi suportate de participanţii la concurs.  Administraţia instituţiei  http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/