Comunicat
Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU detalii...
10.01.2019

Comunicat
Încă o premieră absolută în tratamentul endovascular al afecţiunilor vasculare cerebrale în Republica Moldova detalii...
18.12.2018

Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale"
Astăzi, 7 decembrie 2018, în cadrul Instutului de Medicină Urgentă s-a desfăşurat Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale". detalii...
07.12.2018

IMSP IMU va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente
IMSP Institutului de Medicină Urgentă va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente (UPU) conform standardelor europene, datorită implicării instituţiei în proiectul transfrontalier "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of Resuscitation and Extraction (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintain the capacity of prefossional personnel to intervene in emergency situations - SMURD 2". detalii...
28.11.2018

Comunicat comun de presă
Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Franceze anunţă următoarele: detalii...
28.11.2018

Stimate domnule Mihail Ciocanu,
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată, alături de cei dragi şi apropiaţi. detalii...
22.10.2018


13.03.2017

Funcţii Vacante


Medic chirurg de urgenţă în Departamentul de Medicină Urgentă – 1 persoană;

Medic cardiolog, cardiologie de urgenta (experienta 5 ani), în S. Boli Interne – 1 persoană; (stagiu minim 5 ani, specializare în cardiologia vasculară)

Laborant cu studii superioare – 2 persoane;

Cerinţele postului:

 • - cetăţean al Republicii Moldova;
 • - studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • - reputaţie ireproşabilă;
 • - lipsa anticedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;
 • - cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;
 • - deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;
 • - cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);
 • - asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;
 • - spirit de echipă;
 • - afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;
 • - corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale spitalului;
 • Persoanele interesate vor depune personal dosarul prezentîndu-le la sediul instituţiei, în Secţia resurse umane.

 • - cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • - copia buletinului de identitate;
 • - copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • - copia carnetului de muncă;
 • - copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • - copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);
 • - certificatul medical, forma 086-e;
 • - copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);
 • - declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare;
 • - copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi);
 • - CV în formă scrisă şi în format electronic.
 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.

  Notă:

 • 1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 • 2) Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.
 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 03 aprilie 2017, inclusiv.

  Dosarele pot fi depuse la IMSP IMU, biroul şef secţiei resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 8:00- 17:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

  Locul desfăşurării concursului.

 • - Locul de desfăşurare a concursului este mun.Chişinău, str. Toma Ciorba, 1, blocul administrativ, et.III, anticamera.
 • - Persoana de contact - dna Diana Sultan, şef Secţie resurse umane.
 • - Tel.0-22-250-750, 0-22-250-813
 • - E-mail — anticamera@urgenta.md
 • Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) vor fi suportate de participanţii la concurs.  Administraţia instituţiei  http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/