Comunicat de presă
Intervenţie de tratament a accidentului vascular cerebral, prin neurotrombextracţie, realizată în premieră în cadrul IMU... detalii...
17.10.2018

Funcţii vacante
In rezultatul desfasurarii concursului din data de 10.09.2018, pentru functia de sef, Sectia Chirurgie nr.2, invingator a fost desemnat domnul Sergiu Zaharia.
detalii...
11.09.2018

Funcţii vacante
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante:
Şef secţie, Chirurgie nr. 2 : 1. Sergiu Zaharia Candidaţii admişi pentru participare la concursul de suplinire a funcţiei vacante sunt invitaţi pentru susţinerea interviului, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str.Toma Ciorbă 1, blocul administrativ, et.3, Sala de şedinţe, la 10 septembrie 2018, ora 14.00. detalii...
07.09.2018

Notă informativă
Pacientul D.E. a fost transferat din Spitalul Raional Ştefan-Vodă, la data de 23 august 2018, ora 01:34 min., cu diagnosticul "Sindrom de compresiune a antebraţului stâng"
detalii...
06.09.2018

O nouă reuşită medicală la Institutul de Medicină Urgentă
Medicii IMSP Institutului de Medicină Urgentă au intervenit cu succes în cazul unui pacient în stare gravă, diagnosticat cu hernie diafragmală pe stânga, cu deplasarea splinei, torsiunea şi strangularea stomacului.
detalii...
05.09.2018

Comunicat de Precizare
În urma difuzării în sursele mass-media a unei Ştiri privind o femeie în vârstă de 35 de ani, locuitoare a Federaţiei Ruse care a venint în vacanţă în Republica Moldova Şi a suferit un ruptura de anevrism de arteră carotidă interna dreaptă, iar directorul IMSP IMU nu permite efectuarea unei intervenţii chirurgicale necesare, IMSP IMU vine cu următoarele precizări:
detalii...
15.08.2018

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Chirurgie Nr.2.
detalii...

13.03.2017

Funcţii Vacante


Medic chirurg de urgenţă în Departamentul de Medicină Urgentă – 1 persoană;

Medic cardiolog, cardiologie de urgenta (experienta 5 ani), în S. Boli Interne – 1 persoană; (stagiu minim 5 ani, specializare în cardiologia vasculară)

Laborant cu studii superioare – 2 persoane;

Cerinţele postului:

 • - cetăţean al Republicii Moldova;
 • - studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • - reputaţie ireproşabilă;
 • - lipsa anticedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;
 • - cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;
 • - deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;
 • - cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);
 • - asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;
 • - spirit de echipă;
 • - afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;
 • - corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale spitalului;
 • Persoanele interesate vor depune personal dosarul prezentîndu-le la sediul instituţiei, în Secţia resurse umane.

 • - cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • - copia buletinului de identitate;
 • - copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • - copia carnetului de muncă;
 • - copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • - copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);
 • - certificatul medical, forma 086-e;
 • - copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);
 • - declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare;
 • - copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi);
 • - CV în formă scrisă şi în format electronic.
 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă.

  Notă:

 • 1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 • 2) Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.
 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 03 aprilie 2017, inclusiv.

  Dosarele pot fi depuse la IMSP IMU, biroul şef secţiei resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 8:00- 17:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

  Locul desfăşurării concursului.

 • - Locul de desfăşurare a concursului este mun.Chişinău, str. Toma Ciorba, 1, blocul administrativ, et.III, anticamera.
 • - Persoana de contact - dna Diana Sultan, şef Secţie resurse umane.
 • - Tel.0-22-250-750, 0-22-250-813
 • - E-mail — anticamera@urgenta.md
 • Cheltuielile: Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi suportate de IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) vor fi suportate de participanţii la concurs.  Administraţia instituţiei  http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/