Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

07.03.2017

Aşa e creştineşte


Cazul familei Petraşcu cu 4 copii a răvăşit sufletele multor colaboratori ai Institutului. Soţul, Eugen Petraşcu, medic anesteziolog în secţia de reanimare,după mai mulţi ani de suferinţă a decedat din cauza unei boli incurabile. Colegii săi au reacţionat cu compasiune la cele întâmplate, adunând în mai multe rânduri mijloace băneşti pentru cheltuieli de întreţinere.Însă drama acestei familii îndurerate părea să nu se mai termine. Rămaşi fără sprijin, mama şi copiii duceau un trai anevoios într-o cameră mică dintr-un cămin vechi fără condiţii normale de viaţă şi speranţa ca vor putea să se bucure vreodată de semnele bunăstării şi fericirii umane. Şi minunea s-a produs. Pe data de 6 martie, în semn de respect pentru fostul coleg şi compasiune faţă de familia numeroasă, colectivul medical al Institutului de Medicină Urgentă în frunte cu prof. Mihail Ciocanu a decis să contribuie cu un suport financiar considerabil de 130 mii de lei ca o primă cotă de procurare a unui apartament în or. Chişinău. Acţiunea de caritate a fost sprijinită şi de Liga Medicilor şi colaboratorii aparatului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

Primind certificatul cu suma menţionată, soţia răposatului Liuba Petraşcu a multămit cutremurată de emoţii celor adunaţi pentru ajutor , adresând întregului corp medical al instituţiei şi, cu ocazia lui 8 Martie şi femeilor instituţiei, urări de bine şi sănătate, realizări mari în activitatea lor nobilă.

Administraţia IMSP IMU îşi exprimă convingerea, că ajutorul material oferit familiei Petraşcu îşi va atinge destinaţia, iar acţiunea înfăptuită în comun va consolida şi mai tare eforturile de muncă, puterea de simţire şi trăire a colectivului în spiritul valorilor creştine.

Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/