Drepturi şi responsabilităţi

18.06.2019
30

Conform Legii nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului  (http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060)

Pacientul are dreptul la

 • asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
 • atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;
 • securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
 • reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 • opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;
 • asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;
 • informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;
 • examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;
 • informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;
 • informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
 • exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;
 • acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;
 • asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;
 • informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
 • atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente

Pacientul este obligat

 • De a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar, să aibă o atitudine principială şi corectă faţă de acesta, fiindu-i interzise injuriile şi vocabularul neprincipial.
 • Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
 • Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;
 • Să nu deterioreze bunurile din spital;
 • LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-A PRIMIT.
 • Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 • Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
 • Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară,
 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igiene corporale - VĂ RUGĂM - folosiţi-vă de această oportunitate.
 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea este interzisă in restul zilei.
 • ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Drepturile şi obligaţiile personalului medical

Codul de deontologie medicală

Ghidul privind aplicarera procedurii de comunicare și conseliere a pacientului

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.