Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

10.01.2019

Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU


Astăzi, 10 ianuarie curent, în cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a fost lansată Campania socială „Mereu alături!", care are drept scop promovarea imaginii lucrătorilor medicali și sensibilizarea opiniei publice privind vocația de a fi medic.

„Toți lucrătorii medicali profesioniști merită și trebuie să fie promovați, pentru că medic nu înseamnă doar studii de specialitate, dar muncă zilnică pe întreaga durată a activității profesionale. Vă îndemn să contribuiți activ la acordarea asistenței medicale calitative pacienților, păstrând astfel prestigiului profesiei de medic", a accentuat în cadrul evenimentului directorul IMU, Mihail Ciocanu.

Campania „Mereu alături!" pune accent pe informarea, conștientizarea și promovarea performanţelor profesionale ale medicilor și apropierea societății de lucrătorii medicali. Or, profesia de medic include în sine încrederea societăţii şi responsabilitatea deplină faţă de aceasta.

Prima etapă a acestei Campanii constă în desfășurarea unei expoziții foto plasată în cadrul instituției în care apar imaginile unor medici, care transmit mesaje de sensibilizare privind importanța profesiei de medic. Totodată, urmează a fi realizate și difuzate un șir de interviuri video cu aceași tematică.

Campania „Mereu alături!" este realizată în colaborare cu Creatlon Production.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/