Lista canditatilor admisi
Candidatii admisi pentru participare la concursul de suplinire a functiilor vacante sunt invitati pentru sustinerea interviului, la IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str.Toma Ciorba 1, blocul administrativ, et.3, Sala de sedinte, la 25 aprilie 2019, ora 14.00. detalii...
19.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

Caz rarisim în practica medico-chirurgicală


O pacientă de 101 ani, ce a suportat o intervenţie chirurgicală pe femur după o fractură deschisă, şi-a revenit din anestezia generală, prezentând o dinamică medicală pozitivă.

În astfel de cazuri (şi, mai ales, la o vârsta atît de avansată a pacientei) riscurile de deces persistă la toate etapele chirurgicale: pregătirea preoperatorie, intervenţia chirurgicală propriu-zisă şi perioada postoperatorie. Intervenţia chirurgicală a durat o oră şi 30 de minute, fiind efectuată de către o echipă de medici traumatologi (Victor Zelinschi, şef de secţie, Andrei Munteanu, Dumitru Hâncota şi Ion Ungureanu) şi doi medici anesteziologi (conferenţiarul Serigiu Şandru, şeful Catedrei de reanimatologie şi anestezie nr. 1 “Valeriu Ghereg” şi medicul Tatiana Cecan). Intervenţia a constat în aplicarea unei tije centromedulare în osul femural stâng sub anestezie generală pe pivot inhalator (Sevofluran) la respiraţie controlată cu ventilator mecanic (intubaţie oro-traheală). Din sala de operaţii ea a fost transferată în Secţia de terapie intensivă pentru continuarea tratamentului şi menţinerea indicilor vitali. Medicii de gardă în frunte cu Sergiu Cobîleţchi, şeful secţiei, au menţinut-o timp de 48 de ore pe medicaţie cardiotonică, ce favoriza activitatea organelor de importanţă viatlă. La 14 martie, după un consiliu medical convocat ad-hoc, pacienta a fost trecută de la respiraţie susţinută mecanic la respiraţia spontană.

Ţinînd cont de schimbările de vîrstă ale organismului, restabilirea ei postoperatorie poate fi considerată un success, ce se datorează competenţei, responsabilităţii şi spiritului de organizare al fiecărui lucrător medical la locul de muncă (medic, asistent medical, infirmieră). S-ar cuveni să mai adăugăm, că asistenţa medicală a fost acordată adecvat pe parcursul întregului proces de terapie intensivă. Pacientei i s-a acordat cel mai înalt nivel de asistenţă medicală, începând cu administrarea medicaţiei, terapia nootropă, alimentaţia enterală de timpuriu (Djiviti), analgezia şi sedarea (Decsdor) şi terminând cu profilaxia infecţiilor respiratorii şi a escariilor, inclusiv kinoterapia.

Pe 30 martie, după un tratament medical recuperator în secţia Traumatologie nr. 1, pacienta centenară a fost externată acasă într-o stare satisfăcătoare.


Serviciul de presă IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/