Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019Am spus ce "ne doare" şi ce intenţionăm să întreprindem…


Institutul de Medicină Urgentă a fost gazda unei întâlniri programate dintre ministrul Sănătăţii Ruxanda Glavan şi secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne al României dr.Raed Arafat, organizată în contextul implementării sistemului unic pentru apelurile de urgenţă 112 în Republica Moldova. Luând cuvântul în faţa înalţilor oaspeţi, directorul IMU Mihail Ciocanu le-a povestit despre rolul şi importanţa instituţiei în sistemul naţional de sănătate, precum şi despre unele probleme cu care se confruntă instituţia pe direcţia modernizării serviciilor medicale. Blocul curativ nr.4 şi cel de terapie intensivă, reconstruite capital, necesită cheltuieli suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a heliportului, inclusiv montarea instalaţiei amtiincendiu, celei de eluminare şi securizarea ascensorului pentru pacienţi.Tot în acest proiect de reajustare se înscrie achitarea lucrărilor de reparaţie capitală, efectuate în 5 cabinete ale Deparatamentului de medicină urgentă, unde au fost amplasate echipmante angiografice sofisticate. În această subdiviziune sunt preconizate reproiectări interioare cu scopul de a organiza săli de operaţii şi camere de resuscitare pentru pacienţii critici, asigurând procesul de diagnosticare şi tratament cu utilaje medicale de ultimă generaţie. Obiectivul ţintit este de a transforma departamentul într-o unitate Primiri urgente pe măsura aşteptărilor populaţiei beneficiare.

În perspectivă, a subliniat dl director, IMU intenţionează să pună în aplicare un proiect inovaţional de creare a unui edificiu pentru Departamentul de Medicină Urgentă, facilitând, astfel, accesul pacienţilor la servicii de urgenţă calitative.

Fotoreportaj

Serviciul de presă IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/