Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019Asistenţa spitalicească: nevoia de informare


Pe 6 Martie curent în secţia de neurochirurgie nr. 1 a Institutului de Medicină Urgentă a avut loc un caz neplăcut, pe care unii îl numesc “cu năbădăi” (a fost filmat şi postat pe o reţea de socializare). Dacă veţi citi comentariile, lăsate de internauţi, veţi vedea, că marea lor majoritate blamează comportamentul indecent al grupului furios, care a dat busna în secţie, împreună cu filmologul rebel, bineînţeles, somând medicul responsabil al secţiei (era zi de duminică) să le rezolve în mod ultimativ solicitarea de spitalizare.

Agresiunea şi brutalitatea, cu care însoţitorii pacientului s-au manifestat (impardonabil), te face să crezi, că ai de a face nu cu nişte rude suferinde, ci cu nişte boscorogi. Indignează şi mai mult faptul, că după cuvintele silenţioase, “luptătorii pentru dreptate” revendicau respectarea drepturilor fundamentale, stipulate în Constituţie. Evident, că pe durata conflictului medicii au dat dovadă de maturitate (profesională şi civică, aşa cum prevede stautul lor profesional) şi au dispus ca pacientului, care prezenta o stare de hipotermie generală, să i se acorde asistenţa medicală necesară.

Acum, haideţi să analizăm cele întîmplate, de pe poziţia pacientului şi cea a medicului. Referitor la Constituţie. Dacă citim atent Legea Supremă a ţării, nu găsim nicăeri, că cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de asistenţă medicală gratuită. Noi am trecut la medicina asigurată obligatorie din 2005. Ai poliţă medicală, te tratezi, nu ai poliţă… creezi o situaţie dificilă atât ţie, cât şi echipei (instituţiei) medicale, căreia te-ai adresat după ajutor. Or, anume cu această problemă s-au ciocnit medicii secţiei.

Ce prevede legislaţia (medicală) în astfel de situaţii?. În Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asiguzrării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016, adoptate de Ministerul Sănătăţii, se menţionează, că “în toate cazurile, cînd este necesară acordarea asistenţei medicale de urgenţă, informaţia privind statutul persoanei în sistemul AOAM (adică dacă este asigurat ori neasigurat) se solicită/verifică doar la finalul acordării asistenţei medicale urgente”. Sintagma „în toate cazurile” vizează (punctul b, paragraful 6, capitolul I) toate momentele, în care neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor ce-l înconjoară sau prezintă urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului sau a sănătăţii publice. Atunci asistenţa medicală urgentă se acordă de orice medic, în orice instituţie medico-sanitară indiferent de forma juridică de organizare ce a încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină în regim continuu, pâna la stabilizarea stării sănătăţii pacientului şi/sau transmiterea lui pentru tratament în altă instituţie medicală”. Perfect. Această înseamnă, că într-o instituţie medico-sanitară mai întâi se examinează pacientul, apoi hârtiile. După ce, însă, a fost consultat/investigat pacientul, medicul stabileşte strategia şi tehnicile de tratament. Şi aici, vrei nu vrei, beneficiarul serviciilor medicale trebuie să informeze (oficial) secţia ce statut are: de asigurat sau neasigurat. Dacă bonavul investigat face parte din categoria pacienţilor cu maladii social-condiţionate, el se tratează din contul Companiei Naţionale de Asigurări Medicale Obligatorii (indiferent de condiţia asigurării). Iată lista maladiilor („Metodologii.., capitolul II, punctul 5,):

a) tuberculoza;

b) psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament; c) alcoolismul şi narcomania;

d) afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;

e) afecțiuni precanceroase, depistate în cadrul Screening-uluior organizate în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

f) HIV/SIDA şi sifilisul;

g) hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifos exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola.

În cazul, în care se descoperă, că diagnosticul bolii sale este diferit de cele menţionate mai sus, pentru accesarea serviciilor spitaliceşti pacientul (asigurat) trebuie să întrunească următoarele cerinţi: să aibă cu el biletul de trimitere al medicului de familie sau decizia medicului de urgenţă la nivel de prespital, sau concluzia medicului specialist de profil. Aşa stipulează legea. Altminteri, el va trebui să suporte toate cheltuielile de cazare, tratament şi alimentare în spital, chiar dacă este asigurat. Repet, CNAM îşi ia asupra sa achitarea deplină a tratamentului (în limitele Programului unic), dacă spitalizarea bolnavului a fost rezolvată de către unul dintre cei trei factori medicali: medicul de familie, Serviciul „903”, medicul de profil. De ce autoritatea centrală de sănătate a stabilit acest regim de prespitalizare? Pentru a putea gestiona şi monitoriza procesul de tratament şi recuperare a bolnavului, având în vedere, că sănătatea omului este o bogăţie a statului, iar după externare el îşi restabileşte starea afectată pe cale ambulatorică cu ajutorul medicului de sector.

Dacă pacientul este spitalizat de reprezentanţii celor trei nivele medicale şi nu are poliţă de asigurare, administraţia instituţiei acceptă tratamentul şi îi solicită să plătească cheltuielile din cont propriu, dar dacă, în urma unei investigaţi separate, s-a stabilit , că starea lui socială nu-i permite acest lucru, decide prin consiliu achitarea tratamentului efectuat din rezervele interioare.

Am arătat unde pacientul “buclucaş” a avut dreptate şi în ce a greşit. Să fie clar. Echipele medicale de gardă din Departamentul de medicină urgent al IMU acordă asistenţă medicală tuturor celor care se adresează la spital, dar atenţia principală este îndreptată către bolnavii cu urgenţe majore: politraumatizme, fracturi de os, boli chirurgicale acute, BCV ş.a. Bolnavii, care suportă durerea pe picioare, trebuie să dea dovadă de puţină răbdare şi să aştepte cuminte medicul pentru consultare. Comunicăm cu el aşa cum cere atmosfera de spital: liniştit, cult şi decent. Veţi vedea, că de fiecare dată problema ta se va rezolva cu bine.

Haideţi să respectăm legea (medicală). Ea ne garantează drepturile noastre de pacient în totalitate, Trebuie doar să o cunoaştem.


Serviciul de presă IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/