ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director al IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Ministerul Sanătății, Muncii și Protecției Sociale (2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandii, 2) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Institutului de Medicină Urgentă.

Dosarele pot fi depuse on-line la următoarea adresă: victoria.olaru@msmps.gov.md și prezentate în original pentru autentificare pînă la prima ședință a comisiei de concurs. Termenul de depunere a dosarelor este de pînă la 12 octombrie 2020, orele 16:30.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului - dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane, bir.111, tel. 0 (22) 26-88-02.

Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea concursului accesați:

Ordin "Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Institutul de Medicină Urgentă''

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.