Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


14.06.2016

Sărbătorirea ştiinţei


Duminica trecută, 12 iunie 2016, Academia de Ştiinţe a Moldovei a concemnat două evenimente importante (printr-o singură manifestare) pentru istoria ştiinţei naţionale şi a activităţilor profesorale în domeniul învăţământului universitar : 70 de ani de la apariţia primelor institute de cercetări ştiinţifice şi 55 de ani de la fondarea sa ca instituţie. Sărbătoarea s-a desfăşurat la Complexul Turisitc “Vatra” din raionul Străşeni. La ea a participat cu expoziţii de inventică o suită numeroasă de institute academice şi cele de profil academic din ţară, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor ştiinţifice de ramură din alte ţări.

Institutul de Medicină Urgentă a fost prezent cu 4 postere şi 2 filme documentare despre realizările ştiinţifico-practice în medicina chirurgicală de urgenţă, inovaţii şi invenţii medicale, brevetate de medicii savanţi pe parcursul ultimilor cinci ani. Activităţile de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în cadrul instituţiei au devenit posibilie datorită aderării ei (în 2005) la Proiectul de Stat în sfera ştiinţei şi inovării, susţinut de AŞM, şi, mai recent, reorganizării Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă (denumirea anterioară) în Institut cu statut academic. Medicii savanţii şi tinerii cercetători îşi fructifică ideile şi temele lor ştiinţifice pe baza a 3 laboratoare ştiinţifico-practice, finanţate centralizat: Laboratorul Chirurgia hepato-pancreato-biliară, condus de academicianul Gh.Ghidirim, Laboratorul Boli cerebrovasculare şi Epilepsie, condus de academicianul Stanislav Groppa şi Laboratorul Urgenţe medicale, condus de profesorul Gh.Ciobanu.

La ceremonia de deschidere a manifestării au participat preşedintele Republicii Moldova Nicolae Timofte şi academcianul Gheroghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Sărbătoarea a finalizat cu un concert de muzică populară, susţinut de formaţii folclorice din raionul Străşeni.

Fotoreportaj.


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/