Multstimate colege!
Astăzi, de Ziua Internaţională a Femeii, avem o ocazie în plus pentru a Vă exprima respectul şi aprecierea deosebită faţă de voi: mame, bunici, surori, soţii sau prietene. detalii...
07.03.2019

Comunicat
Promovarea imaginii medicilor în societate prin intermediul unei campanii sociale lansate de IMU detalii...
10.01.2019

Comunicat
Încă o premieră absolută în tratamentul endovascular al afecţiunilor vasculare cerebrale în Republica Moldova detalii...
18.12.2018

Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale"
Astăzi, 7 decembrie 2018, în cadrul Instutului de Medicină Urgentă s-a desfăşurat Conferinţa anuală IMSP IMU "Actualităţi şi Constroverse în Managementul Urgenţelor Medico-Chirurgicale". detalii...
07.12.2018

IMSP IMU va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente
IMSP Institutului de Medicină Urgentă va beneficia de construirea şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgente (UPU) conform standardelor europene, datorită implicării instituţiei în proiectul transfrontalier "The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service of Resuscitation and Extraction (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintain the capacity of prefossional personnel to intervene in emergency situations - SMURD 2". detalii...
28.11.2018

Comunicat comun de presă
Ambasada Republicii Federale Germania şi Ambasada Republicii Franceze anunţă următoarele: detalii...
28.11.2018


04.05.2017

BILANŢ ÎN BENEFICIUL PACIENTULUILa şedinţa recentă a Consiliului medical al Institutului de Medicină Urgentă s-au dsicutat totalurile activităţii medicale a colectivului pe perioada primului trimestru al anului 2017.

Raportul a fost prezentat de prof. Mihail Ciocanu, directorul IMU. Analiza făcută a cuprins evaluarea eforturilor medicale pentru îndeplinirea cifrelor de control la nivel de instituţie, cât şi pe fiecare departament în parte şi anume: realizarea angajamentelor contractuale faţă de fondator la capitolul „cazuri tratate”, reducerea numărului de zile/pat în spital şi sporirea rotaţiei patului medical, respectarea mecanismului DRG, exprimat prin indicii de complexitate medicală exprimaţi la diagnosticarea pacienţilor, eficientizarea evidenţei şi controlului bolilor nozocomiale ş.a. Raportorul a preferat să compare re zultatele calculate nu doar cu cele din perioada similară a anului 2016, dar şi cu cerinţele reformei instituţionale şi medicale, demarată în spital începând cu 1 ianuarie 2017. În acest context, obiectivele medicale şi economice planificate au fost atinse, cu excepţia a câtorva poziţii, rămase nevalorificate: ICM (la unele profiluri), intervenţiile chirurgicale cu endoprotezări şi artroplastii (din lipsă de construcţii). În ceea ce priveşte retribuţia muncii, un obiectiv de baţz pentru administraţie, Mihail Ciocanu a ţinut să sublinieze, că remunerarea lucrătorilor s-a menţinut la nivelul, stabilit din start. Medicii au avut un spor salarial de aproximativ 50%, asistenţii medicali – 17%, personalul general – 23%.

Pe parcursul perioadei de referinţă a continuat procesul de diversificare a activităţii medico-chrurgicale a instituţiei în vederea satisfacerii nevoilor şi doleabţelor medicale ale populaţiei beneficiare. Pe lângă cele 11 profiluri departamentale, create şi implementate în anul precedent în lumina reformei menţionate, au fost organizate mai multe secţii chirurgicale de o importanţă colosală pentru medicina de urgenţă. S-a făcut referire la secţiile Chirurgia spinală, Chirurgia vasculară, secţia Boli interne şi secţia ortopedică. Ultimele două vor întra în folosinţă după finisarea lucrărilor de reconstrucţie a Departamentului de medicină urgentă. Apropo, deapratmentul cu pricina, în care nimereşte fiecare pacient transportat la IMU (fie cu ambulanţa, fie cu transport propriu) va fi renovat din temelie, în baza unui proiect standartizat, ce prevede desfăşurarea a 20 de paturi staţionare şi a 2 săli de operaţii cu ajustările tehnice şi tehnologice de rigoare.

Despre problema aprovitionării cu medicamente s-a vorbit în termeni duri şi tranşanţi. Dacă în primele 3 luni ale anului situaţia privind echilibrarea raportului dintre stoc şi consum parcă s-a ameliroat, la iveală au apărut vulnerabilităţi de altă natură. În unele secţii se consumă un volum crescător de medicamente (antibiotice), ceea ce nu e caracteristic pentru subdiviziunile cu caracter chirurgical. „Din aceasta cauză, a remarcat directorul, ne-am şi propus să deschidem secţia Boli interne, care va gestiona imediat după triaj pacienţii internaţi cu boli infecţioase”.

Oricum, atenţia conducerii va fi permanent concentrată pe acest compartiment, deoarece nu totul decurge aşa cum s-ar cuveni. Sunt cazuri, când medicul solicită pacientului să cumpere medicamente din farmacie, cu toate că preparatul respectiv există în depozitul farmaceutic al spitalului. Este nevoie de o revigorare a managementului medicamentelor, aşa încât pacienţii să nu simtă necesitatea lor în timpul tratamentului. Directorul M.Ciocanu a adus la cunoştinţă o dispoziţie a Colegiului Ministerului Sănătăţii, convocat exclusiv pe problemele aprovizionării cu medicamente a spitalelor, subliniind, că Ministerul va contrcara categoric orice activitate comercială cu preparate farmaceutice în spitale. Înainte de a-l interna medicul trebuie să informeze pacientul, că tratamentul în intituţie este gratis. Dacă se constată lipsa vreunui medicament, şeful secţiei sau al departamentului, se va adresa în mod ocorespunzător adminstraţiei pentru a fi întreprinse măsuri necesare.

Pe final, Consiliul medical a luat act de unele sugestii şi propuneri, făcute de vicedirectorul medical doctorul în ştiinţe medicale Sergiu Ştepa referitor la îmbunătăţirea managementului patologiilor la patul pacientului şi în sălile de operaţii.

Serviciul de presă IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/