Stimate domnule Mihail Ciocanu,
Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată, alături de cei dragi şi apropiaţi. detalii...
22.10.2018

Comunicat de presă
Intervenţie de tratament a accidentului vascular cerebral, prin neurotrombextracţie, realizată în premieră în cadrul IMU... detalii...
17.10.2018

Funcţii vacante
In rezultatul desfasurarii concursului din data de 10.09.2018, pentru functia de sef, Sectia Chirurgie nr.2, invingator a fost desemnat domnul Sergiu Zaharia.
detalii...
11.09.2018

Funcţii vacante
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante:
Şef secţie, Chirurgie nr. 2 : 1. Sergiu Zaharia Candidaţii admişi pentru participare la concursul de suplinire a funcţiei vacante sunt invitaţi pentru susţinerea interviului, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, str.Toma Ciorbă 1, blocul administrativ, et.3, Sala de şedinţe, la 10 septembrie 2018, ora 14.00. detalii...
07.09.2018

Notă informativă
Pacientul D.E. a fost transferat din Spitalul Raional Ştefan-Vodă, la data de 23 august 2018, ora 01:34 min., cu diagnosticul "Sindrom de compresiune a antebraţului stâng"
detalii...
06.09.2018

O nouă reuşită medicală la Institutul de Medicină Urgentă
Medicii IMSP Institutului de Medicină Urgentă au intervenit cu succes în cazul unui pacient în stare gravă, diagnosticat cu hernie diafragmală pe stânga, cu deplasarea splinei, torsiunea şi strangularea stomacului.
detalii...
05.09.2018

Comunicat de Precizare
În urma difuzării în sursele mass-media a unei Ştiri privind o femeie în vârstă de 35 de ani, locuitoare a Federaţiei Ruse care a venint în vacanţă în Republica Moldova Şi a suferit un ruptura de anevrism de arteră carotidă interna dreaptă, iar directorul IMSP IMU nu permite efectuarea unei intervenţii chirurgicale necesare, IMSP IMU vine cu următoarele precizări:
detalii...
15.08.2018

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Chirurgie Nr.2.
detalii...

13.06.2017

Urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale


Dragi colegi!


Vreau să profit de frumoasa sărbătoare a lucrătorului medical şi farmacistului şi să vă felicit călduros pentru frumoasele realizări obţinute în activitatea medicală şi -chirurgicală din cadrul instituţiei.

Zilnic prin mâinile Dumneavoastră trec circa -200-250 de pacienţi, afectaţi de multiple şi diverse patologii. Aproape fiecare al 22-lea locuitor al capitalei se adresează o dată în an după asistenţă medicală urgentă la IMU. Intervenţia instituţiei noastre este solicitată preponderent în cazuri de politraumatisme severe ale sistemului cerebro-vascular, toraco-abdominal şi aparatului locomotor. Rezolvarea lor calitativă este determinată de gradul de operativitate, competenţă şi creativitate al lucrătorilor medicali. Acest fapt ne vorbeşte despre încrederea totală pe care ne-o acordă statul în ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii populaţiei din municipiu, dar şi din republică (prin Serviciul AVIASAN). Deşi sună patetitc, până astăzi colectivul nostru n-a dat cintea pe ruşine, cum se spune în popor, reuşind să facă faţă cu cinste tuturor provocărilor profesionale, să asigure perfecţionarea procesului diagnostico-curativ în conformitate cu standardele medicale ,omdiale.

Apreciez mult potenţialul intelectual al colectivului, devotamentul celor care prin activităţile lor demonstrează exemple de dăruire profesională şi sufletească cauzei de ocrotire a sănătăţii a pacientului.

Pe parcursul anului trecut au fost întreprinse un şir de acţiuni, ce ne permit să vorbim de o certă stabilitate economică şi medicală în instituţie Am în vedere trecerea Institutului la modelul de organizare şi funcţionare a asistenţei medicale spitalicesşti pe departamente. Aceasta a dat posibilitate conducătorilor de subdiviziuni să participe mai activ la planificarea activităţii medicale, la oragnizarea şi motivarea după criterii de performanţă a lucrătorilor medicali şi să decidă pe propria răspundere de rezultatele finale ale tratamentului şi recuperării bolnavilor.

Este necesar să amintesc, că în această perioadă au fost ameliorate integral condiţiile de muncă a colaboratorilor, precum şi a tratamentului pacienţilor. Au fost finistate lucrările de reparaţie capitală în departamentele de chirurgie, traumatologie, neurologie şi neurochirurgie. Unele secţiii, cum sunt cele de chirurgie toracică, chirurgie vasculară, oftalmologie, ginecologie, neurochirurgie nr. 1, neurologie BCV STROKE au trecut în noul bloc curativ nr.4. Ne-am convins, că schimbările socio-medicale survenite influenţează benefic managementul patologiilor medico-chirurgicale şi generează servicii medicale de calitate. Şi în primul rând, de acest fapt s-au convins înşişi pacienţii, care aleg să se trateze în clinicile spitalului nostru. Noi vom continua să muncim în această cheie şi mai departe.

O direcţie prioritară în activitatea conducerii instituţiei, desigur, a constituit modernizarea tehnologică a procesului diagnostico-curativ. Secţia imagistica, laboratoarele clinic-diagnostic şi microbiologic, blocul operator şi clinica anesteziologie-reanimatologie, secţia de reanimare BCV dispun la moment de aparataj medical de ultimă generaţie şi posibilităţi de a obţine date diagnostice calitatiive şi ionfensive pentru sănătate.

Astăzi când, condiţiile de muncă şi tratament corespund în mare măsură standardelor de sănătate specifice ţărilor civilizate, activitatea medicală capătă mai multă previzibilitate şi siguranţă curativă.

În acest moment festiv premiteţi-mi să vă aduc sincere urări de bine şi înalte consideraţiuni tuturor Dvs., care v-aţi legat soarta de specialităţile medicale pe cât de dificile şi împovărate, pe atât de nobile şi umane, şi să vă doresc succese mari pe toate dimensiunile vieţii cotidiene. Această zi este un bun prilej de a vă dori împliniri remarcabile şi felicitări cordiale pentru devotamentul manifestat în munca de fiece zi, pentru zâmbetele şi speraneţel dăruite, efortul şi puterea depusă la recuperarea sănătăţii pacienţilor. Sunteţi cei care puteţi face minuni chiar şi atunci când nimeni nu mai crede în ele.

Multă sănătate, prosperitateşi noi succese în activitatea Dvs. nobilă.

Să fiţi fericiţi!

Cu alese sentimente,

Mihail Ciocanu

Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/