Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

02.11.2016

Securitate medicală după modelul de la TARTU


Asumarea tratamentului clinic al unui pacient presupune un algoritm de proceduri medicale, ce contribuie la înfăptuirea în termen a procesului medical recuperator. Dintre ele profilaxia infecţiilor nosocomiale (intraspitaliceşti) stă pe primul loc. De obicei, pacienţii sunt expuşi cel mai des în momentele de internare în secţiile de reanimare şi terapie intensivă, unde, fiind ţintuiţi la pat pre-sau postoperator, pot contracta diverse maladii infecţioase cu caracter microbian patogen (pneumonie, hepatită ş.a.). Ce prevede ştiinţa medicală contemporană în această privinţă şi cum trebuie de procedat pentru a evita comorbodităile infecţioase? Această întrebare a constituit obiectivul recentei vizite de lucru, efectuată la Institut (a doua la număr) de către o delegaţie de colaboratori ştiinţifici, şi medici practicieni din or. Tartu, Estonia, pe fondul colaborarii tematice înfiripată acum doi ani.

Cooperarea cu Universitatea din Tartu tinde să se transforme treptat întro tradiţie, prin care medicii chirurgi şi anesteuziologi de la Institutul de Medicină Urgentă îşi pot îmbogăţi metodele de tratament şi recuperare grabnică a pacienţilor. De această dată schimbul de experienţă s-a axat pe asigurarea calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor critici, internaţi în secţiile de reanimare şi terapie intensivă.

Dr. Piret Mitt, şeful Departamentului de evidenţă şi control a infecţiilor nosocomiale al Spitalului universitar din or. Tartu, a ţinut să menţioneze, că, practic, cele mai frecvente cazuri de îmbolnăvire în aceste subdiviziuni se produc din cauza bacteriei Stafilococus. Pentru a preveni infectarea, medicul (anestezist) administrează o doză definită de Cefazolină, preponderent în venă (nu în muşchi) pentru a accelera efectul curativ. Mai departe, personalul medical are grijă ca pacientul să beneficieze de toate cerinţele regimului sanitaro-igienic. Veghează la presiunea aerului pompat în mască intubată, îi curăţă dinţii, îi face tualeta şi îi menţine puţin ridicată de la jumătate poziţia corpului ca să nu permită pătrunderea salivei în plămâni, ce ar putea provoca dezvoltarea pneumoniei. Cu alte cuvinte, pacientul în stare comotoasă trebuie să aibă parte de aceeiaşi îngrijire pe care el şi-ar exercita-o, dacă ar fi în cunoştinţă şi în posibilitatea de a se mişca. S-au discutat şi alte probleme de ordin igienic-sanitar şi curativ, specifice instituţiei medicale cu profil chirurgical de urgenţă. Multe din recomandările medicilor estonieni au fost deja aplicate la deservirea pacienţilor din spitalul IMU, asta după ce un grup de lucrători medicali au vizitat Spitalul Universitar din Tartu, luând cunoştinţă de condiţiile şi regulile de întreţinere igienico-sanitare de acolo.

Graţie acestui proiect, secţiile Chirugie, Neurochirurgie, Traumatologie, Anestezie, Terapie intensivă, Reanimare şi Bloc operator din IMU au fost înzestrate cu dispozitive de igienizare a mâinilor Lampe Derma Lux, puse la dispoziţia Institutului sub formă de donaţie (în valoare de 4000 de euro) de Spitalul universitar din Tartu, ceea ce a permis sporirea gradului de securitate igiencă a lucrătorilor medicali şi pacienţilor catetirizaţi.

Făcând o excursie prin secţiile meţionate, colegii din Estonia, conduşi de directorul IMU Mihail Ciocanu şi vicedirectorul medical Andrei Uncuţă, au rămas plăcut surprinşi de schimbările survenite după prima lor vizită din anul trecut, apreciind entusiasmul şi motivarea asistentelor medicale de se implica activ în procesul de instruire şi armonizare la standardele noi de profilaxie. Dr. Piret Mitt: ”Scopul nostru este de a vă ajuta să implementaţi politici eficiente de tratament antibacterial. V-am oferit recomandări şi indicaţii de bază, iar Dvs. va trebui în cadrul proiectului adiţional să le adaptaţi într-o manieră cât mai optimală pentru instituţie”.

Din delegaţia estoniană au mai făcut parte dr. Vivika Adamson, dr. Kadri Kermes, dr. Kristi Tael, dr. Ljudmila Linnik, dr. Tiina Teder şi dr Urmas Siigur.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/