Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


14.04.2017

POPAS ANIVERSAR


Ora astrală a medicinii de urgneţă


Pe data de 16 aprilie 2017 IMSP Institutul de Medicină Urgentă împlineşte 60 de ani de la fondare. Este o dimensiune temoprală, ce arată sumar evoluţia inelară a sectorului spitalicesc de urgenţă din Republica Moldova, dar, mai cu seamă, mersul său „în salturi” pe făgaşul organizării şi edificării serviciilor de asistenţă medico--chirurgicală autohtonă. De la ce a pornit şi unde a ajuns medicina de urgenţă în această perioadă de timp?

La această întrebare l-am rugat să ne răspundă pe actualul director al Institutului de Medicină Urgentă dl profesor Mihail Ciocanu.

Mihail Ciocanu, director IMU: - După Războiul din 1941-1945, care a lăsat în Moldova urme „de pământ pârjolit”, sărăcie şi antisanitărie, populaţia republicii era expusă permanent unor riscuri mari de îmbolnăvire pe cale infecţioasă, toxicologică şi traumatică, necesitând intervenţii chirurgicale de urgenţă. Fenomenul respectiv putea fi observat atât în spaţiul rural, cât şi în cel urban, fără deosebire. Pentru satisfacerea necesităţilor medicale ale pacienţilor critici, Sovietul Suprem al RSSM ia în 1957 decizia de a crea în capitală primul spital cu profil chirurgical, ajustat la rigorile tehnicii medicale de atunci. Instituţia se numea Spitalul orăşenesc nr. 1, fiind ridicat pe str. Kievului 157 în baza Hotărârii de Guvern nr. 191-P din 29 martie 1957 şi a Ordinului Ministerului Ocrotirii Sănătăţii RSSM nr. 88 din 16 aprilie acelaşi an. În calitate de director este numită Ana Chişinevschii, medic terapeut. Spitalul şi-a început activitatea cu o sută de paturi medicale: 50 pentru profilul ginecologic, 25 de paturi pentru profilul chirurgical şi altele 25 pentru profilul terapeutic. Pacienţii cu morbidităţi grave erau aduşi pentru tratament la spital, devenit operaţional datorită potenţialului intelectual şi tehnico-medical existent. Acest lucru se explică şi prin faptul, că după doi ani de activitate, în 1959, spitalului i-a fost distribuită Staţia de salvare „903”, restabilită în septembrie 1944, obţinând, astfel, posibilitatea de a efectua mai uşor triajul solicitărilor şi pacienţilor cu boli chirurgicale critice. Instituţia a căpătat denumirea de Spital orăşenesc de salvare.

Dina anul 1960 până în 1963 la conducerea instituţiei s-a aflat Evsei Roitburg, doctor în medicină sau, mai exact, candidat în ştiinţe medicale, cum se obişnuia să se vorbească în periooada sovietică. După dânsul vine Vasile Josan, care va conduce Spitalul până în 1972, amplasat pe adresa veche, iar din 1973 povara managerială îi va reveni lui Grigore Cravcic, care a dus-o pe umerii săi până în anul 1991. Pe timpul lui Gh. Cravcic au fost desfăşurate numeroase activităţi de dezvoltare extensivă a serviciilor medicale de urgenţă.

În anul 1978 pe terenul sediului actual al IMU este construit primul bloc curativ. Încoace au fost transferate toate subdiviziunile medicale spitaliceşti. Începe o serie de reorganizări substanţiale. Sunt formate primele echipe specializate de medici cardiologi, toxicologi, traumatologi, reanimatologi pentru maturi, şi una de psihiatri. În 1984 în cadrul Serviciului de asistenţă medicală urgentă al Spitalului este inaugurat Centrul de diagnosticare electrocardiografică la distanţă (ordinul MOS nr. 182 din 1983), o structură medico-curativă de nivel mondial.

Denumirea „de urgenţă” spitalul a primit-o în conformitate cu Ordinul nr. 275 al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM din 7 iulie 1987, după doi ani de la darea în exploatare a blocului nr. 2 (1985). De aici încolo înscrisurile oficiale interne şi externe ale instituţiei purtau pecetea Spitalului Clinic de Urgenţă.

Dar cea mai semnificativă reformă structurală a Spitalului Clinic de Urgenţă s-a produs în 1990, când a fost finisată construcţia blocului nr. 3 şi proiectat planul de construcţie a blocului nr. 4, iar numărul de paturi a atins cifra de 590. În fond, Grigore Cravcic, ca şi predecesorii săi, au contribuit enorm de mult la transpunerea în viaţă a diverselor reforme instituţionale şi medicale în cadrul spitalului.

În efervescenţa evenimentelor politice de la acea vreme (1991), când tânărul stat Republica Moldova păşea pe calea democraţiei şi independenţei naţionale, la cârma instituţiei este adus din or. Harcov, Ucraina medicul Gheorghe Ciobanu, unde activa în calitate de director de spital de tip orăşenesc. Odată cu venirea sa în fruntea spitalului este organizat Serviciul ambulator de traumatologie şi ortopedie cu secţii funcţionale în 4 sectoare ale capitalei. Pe parcursul anilor 1991-1992 în spital este dat în folosinţă blocul operator cu 12 săli de operaţie, sunt create secţiile Ultrasonografie, Diagnostic funcţional, Endoscopie, Serviciul imagistic cu tomografie computerizată.

Profesorul Gh.Ciobanu reuşeşte întro perioadă scurtă de timp să atragă în activitatea instituţiei personalităţi medicale marcante cu un grad de pregătire profesională şi experienţă medicală-chirurgicală excelentă. Este vorba de regretatul academician Vasile Anestiadi, academicianul Gheorghe Ghidirim, academcianul Stanislav Gropa (membrul-corespondent la timpul respectiv), profesorii Valeriu Ghereg, Filip Gornea, Valentin Topală, Dumitru Şcerbatiuc, Anatolie Ghereg, Gheorghe Croitoru, Vladimir Custurov, să desemneze în fruntea subdiviziunilor medicale principale cadre medicale tinere şi cu perspectivă: Ion Onufrei, Nicolae Marin, Sergiu Cobâleţchi,Ion Marina, Diana Manea,Rodica Şevciuc, Alina Glavan, Alin Axente, Andrei Dolghii, Mihail Cebotari, Alexandru Beţişor, Ion Gagauz, Sergiu Yaharia, Roman Postolache,regretatul Oleg Coderanu ş.a.

Un alt mare indice al performanţei sale manageriale a fost îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a lucrătorilor medicali. Din cele 17 secţii medicale, câte le are spitalul, 90% au fost reparate şi remobilate capital, respectiv, îmbunătăţind semnificativ şi actul de îngrijire medicală a pacienţilor.

În anul 2005 prin Hotărârea nr. 891 a Guvernului RM din 17 iulie 2003 şi ordinul MS nr. 97 din 12 aprilie 2005 Spitalul Clinic de Urgenţă se reformează în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă. Odată cu aceasta, ia fiinţă Centrul regional de formare continuă a cadrelor în domeniul medicinii de urgenţă, creat cu suportul USAID. Tot în acest răstimp CNŞPMU devine parte a Programului de Stat pentru ştiinţă şi inovare, obţinând şansa de a participa la concursuri de proiecte ştiinţifice şi de cercetări, finanţate direct de către Academia de Ştiinţe a Moldovei. Este impulsionată implicarea tinerilor cercetători şi a medicilor practicieni în procesul de studiere a managementului patologiilor chirurgicale, se extinde aria de colaborare ştiinţifică a Centrului cu instituţiile similare din ţară şi străinătate. Corpul profesoral caută tot mai insistent să-şi promoveze rezultatele acitvităţii lor ştiinţifice, inovaţiile şi invenţiile, participând la forurile de specialitate şi saloane de inventică din regiune, de unde se întorceau acasă cu trofee prestigioase.

Activitatea directorului Gh.Ciobanu se face remarcabilă şi prin faptul, că începând cu anul 2013 blocul nr. 4 cu 9 etaje, ridicat până la acoperământ, dar conservat din lipsă de finanţe, a putut fi readus pe şantierul lucrărilor de reconstrucţie şi pregătit pentru instalarea utilajelor şi a echipamentelor medicale performante. Este adevărat, reconstrucţia s-a cam tărăgănat în timp, iscând mai multe critici, dar vorba e că obiectul cu pricina a fost conceput şi construit după standardele sovietice de construcţie şi ca să montezi în el tehnica şi tehnologiile medicale producţie europeană sau japoneză, a trebuit ca multe încăperi clădite cu 22 de ani în urmă să fie readaptate. Important e că astăzi blocul curativ nr. 4 şi cel construit din talpă, de reanimare şi terapie intensivă, sunt funcţionali şi găzduiesc pacienţi cu maladii chirurgicale majore.

Tot în timpul directoratului lui Gh. Ciobanu, CNŞPMU a căpătat statut de instituţie medicală academică, fiind denumită (la 11 aprilie 2014, conform ordinului nr.332 al MS) IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Cor: Din luna august 2015 la timona Institutului de Medicină Urgentă aţi venit Dumneavoastră. Cu toate greutăţile de moment, ce existau şi mai există, în primul rând cele de ordin financiar, reformele de modernizare a instituţiei nu s-au stopat...

M. Ciocanu, director IMU: - Da, reformele, începute de predecesori, constituie subiecte de actualitate şi pentru agrenda mea. Indiscutabil, deoarece continuitatea politicilor medicale şi tehnlogice în instituţia medicală este un atribut al guvernării eficiente. Acum, potrivit noii organigrame, IMU funcţionează pe bază de depratamente, corespunzătoare profilurilor chirurgicale profesate, cărora le-am acrodat prin ordin împuterniciri decizionale şi organizatorice semiautonome.

În prezent, Institutul are în compinenţa sa 11 departamente medicale şi 3 conexe, care deservesc 650 de paturi medicale. La subdiviziunile de bază (chirurgie, traumatologioe şi ortopedie, neurologie şi neurochiurgie, chirurgie oro-maxilo-facială, oftalmologie, urologie, genicologie) au fost create încă trei unităţi noi: Departamentul Chirurgie toracală, secţia chirurgie intervenţională (sau angiografie chirurgicală) şi secţia Evidenţă şi control al bolilor nozocomiale. Urmează a fi inaugurate un centru de consultanţă, secţiile Boli interne şi vertebrologie. De asemenea, în cadrul Departamentul de medicină urgentă (de primiri urgente ale pacienţilor, care va suporta în curând un proces de reparaţie complexă) a fost deschis un cabinet de examinare, cu scopul selectării pacienţilor pentru artroplastiile de şold şi ghenunchi.

Am găsit mijloace financiare şi mecanismul necesar pentru a motiva colectivul medical în activitatea lui cotidiană. Tinerilor savanţi, care solicită ajutor pentru a participa la un seminar sau conferinţă internaţională, li se achită deplasările şi cheltuielile curente. Privitor la remunerarea generală a lucrătorilor medicali, de la 1 ianuarie 2017 am introdus retribuirea muncii, compusă din două tipuri de plăţi: salrii fixe şi salarii variabile, sau adausuri salariale, ce a permis să majorăm cu mult salariile lucrătorilor: al medicului - cu aproximativ 40%, al asistentului medical – cu 27% şi al personalului nemedical – cu 15%.

Am menţionat déjà, că în ultimii doi ani am introdus o serie de utilaje medicale moderne. Caracterisitiile sofisticate ale echipamentelor, de care dispun, ajută ca metodele şi tehnicile tratamentului medico-chirurgical în populaţia beneficiară se fie formulate, experimentate şi implementate în spital în termini reduşi. Temele proiectelor ştiinţifice sunt corelate cu necesitatea aprofundării strategiilor şi tacticilor de tratare, specifice profilurilor de urgenţă, dar şi cu obligativitatea utilzării dispozitivelor şi utilajului medical performant. În acest sens,, în IMU, la nivelul Departamentului de medicină urgentă, au apărut de curând câteva subdiviziuni speciale, menite să diversifice spectrul de servicii medico-cjirurgicale, prestate pacienţilor. Este vorba de Centrul de consultanţă prespitalicească cu atribuţia de bază de a urgenta şi îmbunătăţi trierea pacienţilor, transportaţi sau sosiţi la spital, Serviciul Chirurgia de o zi, în cadrul căruia sunt internaţi bolnavi cu afecţiuni chirurgicale necomplicate, necesitând intervenţii operative, Seriviciul de control şi evidenţă a infecţiilor, ce se ocupă de prevenirea şi profilaxia bolilor nosocomiale (intraspitaliceşti) în secţiile spitalului. Referitor la unitatea controlului şi evidenţei infecţiilor, trebuie să subliniez, că lucrătorii medicali din spital menţin regimul ingiencio-sanitar după modelul colegilor din or. Tartu (Estonia). Securitatea sanitară a pacienşilor se asigură în baza unui algoritm medical bine închegat, accentul principal fiind pus pe igiena individuală a lucrătorilor medicali (spălatul pe mâini), dar şi a bolnavilor, internaţi (mai ales) în secţiile de reanimare şi terapie intensivă (prin asigurarea condiţiilor de întreîinere sanitară şi ingienică). În subdiviziunile respective, dar şi în cele cu profil chirurgical, la întrare în secţii şi pe coridoare veţi vedea dispozitive pentru dezinfecarea mânilor de tip Lampe Derma Lux, oferite gratuit de colegii estonieni.

Verau să reţineţi: Institutul de Medicină Urgentă poate oferi servicii de investigare şi tratament la standadre mondiale pentru pacienţii cu cele mai complicate patologii de profil chirurgical (ortopedico-traumatologic), neurologic, neurochirurgical şi vascular. Serviciile imagistice, înzestrate cu utilaje aniografiec noi, sunt nedureroase şi nu exercită nocivităţi sau efecte adverse asupra sănătăţii omului. Avantajele tehnice existente permit administraţiei să deschidă, începând cu anul 2017, încă două secţii medicale: chirurgia vasculară şi chiurriga spinală. Altfel spus, adresându-vă după ajutor medical la IMU, puteţi beneficia de cea mai largă gamă de servicii medico-chirurgicale sau, cum se spune astăzi, de servicii medicale “la pachet”.

În consecinţă, acum tot mai muţi pacienţi din republică (nu doar din municipiu) apelează la serviciile medicale ale Institutului nostru. Aceste solicitări parvin fie prin intermediul medicului de familie, medicului specialist sau al Serviciului “903”, care au dreptul reglementat prin lege să trimită bolnavul la diagnosticare şi tratament în Institutul de Medicină Urgentă. Astfel, dacă răsfoim registrul de evidenţă a pacienţilor, trataţi iaci, descoperim un număr semnificativ de bolnavi, aduşi în aceste scopuri din provincie. Părinţii unui copil de 6 ani din Anenii Noi, cu un picior traumat, dar operat déjà o dată, roagă adminsitraţia instituţiei să-i ajute pentru a-i efectua minorului un tratament chirurgical recuperator, căci continuă să acuze dureri. O domnişoară de 21 de ani, accidentată în trafic, cu traumatism cranio-cerebral închis, cu toracex şi fractură de bazin este adusă la insistenţa rudelor dintr-un spital de la Bălţi pentru a fi testată RMN şi tratată corespunzător. Un alt minor de 16 ani din Cimişlia a fost transportat cu ambulanţa la IMU pentru a interveni chirurgical la coloana vertebrală în regiunea cervicală, afectată de o malformaţie osoasă în formă de gheb şi multe alte cazuri. Câţi pacienţi şi nepacienţi i-am auzit vorbind despre opţiunea de a veni pentru investigaţii şi tratament la IMU, în opinia lor, condiţiile de acordare a asistenţei medicale sunt mai bune, iar medicii specialişti - mai pregătiţi şi mai experimentaţi. Fenomenul respectiv pare să se transforme într-o tendinţă pozitivă. Oamenii cu necesităţi medicale urgente caută să-şi rezolve problemele cât mai rapid şi mai garantat posibil. Şi le dau dreptate, fiindcă în cazul urgenţelor medicale majore lucrul cel mai important este să fii diagnosticat în termeni restrânşi, ca medicii de gardă să se poată înscrie în “fereastra terapeutică” din cele 72 de ore pentru a face toate procedurile medico-chirurgicale conforme diagnosticului stabilit. Din acest punct de vedere, Institutul de Medicină Urgentă devine, încet-încet, un centru medical republican de excelenţă, care ştie să răspundă prompt şi în cunoştinţă de cauză la provocările timpului.

Şi în închieiere, vreau cu prilejul acestei date festive pentru toţi noi sau popas aniversar, cum v-aţi exprimat Dvs., să adresez cuvinte de felicitare tuturor lucrătorilor medicali ai Institutului, colegilor şi profesorilor şi să le doresc să aibă şi pe viitor multă sănătate, succese, lumină în suflet şi cât mai mulţi bolnavi însănătoşiţi.

Cor: - Vă mulţumim pentru interviul acordat!

P.S. Suplimentar ţinem să subliniem, că în cadrul Instititului de Medicină Urgentă mai funcţionează o secţie de hemodializă, asigurată de stat, două secţii de neurologie şi boli cerebrovasculare cu salon de terapie intensivă STROKE, cabinete de sondoplerografie şi electroencelografie computerizată (digitală), Aviaţia sanitară (AVIASAN).

Zilnic, medicii instituţiei acordă servicii medicale unui număr de 200-250 de bolnavi, din care aproximativ 40% sunt spitalizaţi.

Institutul efectuează intervenţii chirurgicale la ficat, căile biliare, stomac, pancreas, artroză de şold şi genunchi, osteosinteza primară precoce şi amânată a fracturilor oaselor tubulare lungi şi ale bazinului, operaţii complicate la diferite patologii intracraniene (malformaţii, tumoti cerebrale şi spinale, anevrisme, hematoame), inervenţii la coloana vertebrală, transplanturi de cornee, tratament prin tromboliză.

Anual, prin mâinile lucrătorilor medicali trec aproape 70 de mii de cetăţeni, iar prin sălile blocului operator -13-14 mii de pacienţi. Pacienţii sunt cazaţi în saloane medicale, dotate cu atribute şi condiţii hoteliere.specifice.

Procesul diagnostico-curativ este asigurat de către un efectiv de 678 de medici şi 948 de asistenţi medicali. Corpul ştiinţific al Institutului este alcătuit din 2 academicieni, 4 doctori habilitaţi în medicină, 19 doctori în medicină şi 4 cercetători ştiinţifici.

Serviciul de presă IMU

http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/