Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

MOTTO: AEGROTO DUM ANIMA EST, SPES EST
(Cât timp bolnavul respiră, mai există o speranţă)Scurt Istoric


Asistenţa medicală de urgenţă din Republica Moldova are o istorie de 63 de ani. Prima staţie de salvare a apărut în Chişinău la 4 septembrie 1944, avînd în dotare o caretă trasă de doi cai, care deservea bolnavii la domiciliu şi în locurile publice. În anul 1948 staţia dispunea deja de 3 automobile, 2 echipe de medici şi o echipă de felceri. În 1956 în cadrul Staţiei de salvare este creată prima echipă de medici pediatri, iar în 1978 a fost organizată echipa de reanimare pentru copii.

Prin Decizia Sovietului Miniştrilor al RSSM din 29 martie 1957 nr.191-P şi a Ordinului Ministrului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM nr.88 din 16 aprilie 1957, în incinta clădirii din str.Kievului, 157 a fost înfiinţat Spitalul orăşenesc nr.1, în care au fost stabilite 100 de paturi pentru 3 profiluri medicale: ginecologic – 50 de paturi, chirurgical – 25 de paturi şi terapeutic - 25 de paturi. Tot prin acest ordin a fost prevăzută alipirea la spital a Policlinicii orăşăneşti nr.4.

În 1959 Staţia de salvare a fost comasată cu Spitalul orăşenesc nr.1 şi reprofilată în Spitalul orăşenesc de salvare, care prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.275 din 7 iulie 1987 a fost denumit Spitalul Clinic de Urgenţă.

Ulterior, în perioada 1970-1971 sunt formate primele echipe specializate de medici cardiologi, toxicologi, traumatologi, reanimatologi pentru maturi şi cea de psihiatri. Acest interval de timp este marcat de reorganizări substanţiale. În 1984 Serviciul Asistenţă Medicală de Urgenţă al Spitalului Clinic municipal inaugurează Centrul de diagnosticare electrocardiografică la distanţă (ordinul MOS al RSSM nr.182 din 24.03.83).

Treptat, Serviciul AMU al SCM se extinde, organizînd noi unităţi de deservire medicală prespitalicească în sectoarele or. Chişinău. Substaţia Centru se deschide în 1957, Substaţia Botanica – în 1962, Substaţia Rîşcani – în 1966, Substaţia Buiucani – în 1971 şi Substaţia Ciocana – în anul 1993. În 1985 a fost fondată Societatea Medicilor de la Salvare.

Cea mai semnificativă modificare structurală în Spitalul clinic de Urgenţă s-a produs în 1990, cînd capacitatea de deservire medicală a pacienţilor a atins cifra de 590 de paturi. În această perioadă în cadrul clinicii este organizat Serviciul ambulator de traumatologie şi ortopedie, care întrunea 4 secţii. Pe parcursul anilor 1991-1992 a fost dat în exploatare blocul operator cu 12 săli de operaţie. Tot în acest interval de timp sunt organizate servicii şi secţii paraclinice pentru fortificarea capacităţilor de diagnosticare şi tratament şi anume: Secţia ultrasonografie (1991), Secţia diagnostic funcţional (1992), Secţia endoscopie (1992). În cadrul IMSP CNŞPMU a fost organizat pentru prima oară în republică Serviciul imagistic (1996), cu tomografie computerizată (1997) şi investigaţii angiografice (2005). Astăzi în cadrul clinicii îşi desfăşoară activitatea 8 catedre, 3 cursuri clinice şi 3 laboratoare ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”.

La 23 iulie 1999 prin Hotărîrea de Guvern nr.689 a fost aprobat primul Program Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă în Republica Moldova pe anii 1999-2003. Acest act legislativ a permis separarea Serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă de sectorul spitalicesc, adaptîndu-l la structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

În anul 2005 prin Hotărîrea Guvernului nr.891 din 17 iulie 2003 şi Ordinul MS nr.97 din 12 aprilie 2005 Spitalul Clinic de Urgenţă este reorganizat în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă. Pe baza lui a fost creat cu susţinerea USAID Centrul regional de formare continuă a cadrelor din domeniul Medicinii de urgenţă.

Începând cu 11 aprilie 2014 CNŞPMU a obţinut statut de instituţie medicală academică, fiind denumit Institut de Medicină Urgentă, conform ordinului nr. 332 al MS. Directorul actual al Institutului este profesorul Mihail Ciocanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale.

Spitalul Institutului de Medicină Urgentă a trecut prin mai multe reforme structurale, cea din urmă fiind un proiect îndrăzneţ de reformulare a unităţilor medicale curative, de replanificare a resurselor umane şi economice în vederea extinderii responsabilităilor manageriale la nivelul verigii mediii şi gestionării actului medical după standarde şi indicatori de performanţă. Actualmente, IMU are în componenţa sa 11 departamente medicale şi 3 nemedicale, conexe, care deservesc de o manieră autonomă 620 de paturi medicale. La subdiviziunile existente (chirurgie, traumatologioe şi ortopedie, neurologie şi neurochiurgie, chirurgie oro-maxilo-facială, oftalmologie, urologie, genicologie) au fost create două unităţi noi: Departamentul Chirurgie toracală şi Departamentul Evidenţă şi control al bolilor nosocomiale. De asemenea, în cadrul Departamentul de medicină urgentă (de primiri urgente ale pacienţilor) a apărut o secţie consultativă, ce are drept scop ameliorarea procesului de triere a pacienţilor şi oferirea întrun spectru mai larg a serviciilor medicale populaţiei. Trebuie menţionat faptul, că în spital funcţionează o secţie de hemodializă, asigurată de stat, secţiile de neurologie boli cerebrovasculare şi STROKE cu salon de terapie intensivă, cabinete de sondoplerografie şi electroencelografie computerizată (digitală). Anual, la institut se adresează peste 70 mii de cetăţeni (inclusiv, cei aduşi cu urgenţe majore de către Serviciul „903”), necesitînd circa 13-14 mii de intervenţii chirurgicale pe an.

În virtutea specificului său medico-chirurgical, IMU relaţionează cu aproape toate instituţiile medico-sanitare din ţară şi, în primul rând, cu Serviciul Situaţii Excepţionale, Serviciul Naţional de Aviaţie Sanitară şi Serviciul Republican Medicina dezastrelor. La baza logotipului Serviciului de medicină urgentă stă semnul „Crucea Vieţii”.Ca şi oricare altă unitate medico-sanitară din republică, Institutul de Medicină Urgentă are misiunea de a răspunde prompt şi competent la necesităţile medicale ale omului şi a-i reface starea de sănătate atunci când acesta se află în primejdie. Ceea ce îl deosebeşte de celelalte instituţii similare, este preocuparea pentru tratamentul pacienţilor cu un grad sporit de urgenţă şi complexitate patologică, aici şi acum.

Zilnic, medicii instituţiei acordă servicii medicale unui număr de 200-250 de bolnavi, din care aproximativ 40% sunt spitalizaţi pentru tratament medico-chirurgical şi recuperare. Cea mai mare incidenţă clinică o au politraumatismele, survenite din cauza factorilor de risc (accidente rutiere, precipitări de la înălţime, agresiuni în public şi în familieetc.), bolile neurochirurgicale şi cerebrovasculare, maladiile chirurgicale pe colon, stomac, pancreas, ficat, patologiile urologice şi ginecologice.

Ce avantaje oferim pacienţilor, care au fost aduşi sau au ales să se trateze în clinica noastră?

• În primul rând, gradul înalt de pregătire profesională (ştiinţifică şi practică) a echipelor medicale şi posibilităţile tehnice performante, folosite la diagnosticarea şi tratarea maladiilor. Ultimele promoţii ale aparatelor de rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, ultrasonografie, echipamente de radiologie digitală Flexa Vision, aparate digitale radiologice C arm Acteno, instalate în sălile de operaţie, şi alte utilaje medicale sofisticate, permit ca procesul de abordare, diagnosticare şi tratament al pacienţilor să fie efectuat în coformitate cu standardele şi normativele medicale în vigoare. Noile oportunităţi tehnologice ajută medicii specialişti să imprime actului diagnostic-curativ mai multă securitate şi eficienţă perioadei de spitalizare a pacientului.

• În al doilea rând, posibilitatea efectuării a unor operaţii complicate cu endoprotezări, artoplastii, autodermoplastii, replantări de segmente ale membrelor superioare şi inferioare, transplant cornean.

• Şi, în al treilea rând, pacienţii sunt cazaţi în saloane medicale, dotate cu atribute şi condiţii de cazare specifice celor hoteliere.

Desigur, în activitatea colectivului medical IMU pot interveni şi unele carenţe, determinate atât de factori obiectivi, cât şi de cei subiectivi. Nimeni nu e scutit de greşeli. Dar graţie atuurilor dezvăluite, pacienţii pleacă din spital cu impresii pline de recunoştinţă şi gratitudine. O mărturie vie în acest sens servesc răvaşele, lăsate în condicile de reclamaţii, care sunt examinate periodic la şedinţele operative ale secţiilor şi şi publicate pe site-ul IMU, asigurând, astfel, transparenţa relaţiilor dintre medic şi pacient.

Subdiviziunile Institutului de Medicină Urgentă vă stau la dispoziţia dvs. non-stop, în acelaşi timp dorim să vă atenţionăm, că sănătatea este un dar al lui Dumnezeu şi trebuie s-o păstraţi cu grijă şi sfinţenie, zi de zi, oră de oră, înainte de a vă alege cu nozologii, deoarece ele înrăutăţesc nespus de mult procesul de tratament şi recuperare în situaţiile de criză sau urgenţă majoră.


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/