Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

20.06.2017

Aprecieri la nivel de stat


În ajunul Sărbătătorii profesionale a lucrătorului medical şi farmacistului, doi colaboratori ai instituţiei noastre au fost decoraţi cu înalte distincţii de stat pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, precum şi pentru contribuţia individuală deosebită, adusă la perfecţionarea procesului diagnostico-curativ. Acesştea sunt Vladimir Manea, medic în secţia de chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, şi Dumitru Mastac, şeful secţiei Dializă a IMU. Ambii s-au învrednicit de Ordinul “Gloria Muncii”.

Dl Vladimir Manea a venit la IMU de la Spitalul rational Dubăsari, unde şi-a început activitatea medical după absolvirea Alma Mater. În perioada conflictului de pe Nistru, îşi petrecea zilele şi nopţile în secţiile de spital, acordând ajutor medico-chirurgical soldaţilor răniţi, indifferent de ce parte a conflictului erau. Dar fiindcă pleda pentru simbolurile naţionale în stânga Nistrului, stârnise “mania” autorităţilor neconstituţionale din Dubăsari, din care motiv a fost nevoit să se refuhieze la Chişinău. În calitate de medic-chirurg în cadrul IMU, Vladimir Manea a dat dovadă de competenţă şi pregătire profesională, excelând prin manopere reuşite şi salvând viaţa a zeci şi sute de pacienţi.

Dl Dumitru Mastac,doctor în ştiinţe medicale, stă la cârma Secţiei de dializă de foarte mulţi ani. Zilnic, colectivul medical, condus de el, acordă servicii medicale pentru 70 de persoane cu insuficienţă renală. Datorită cumsecădeniei şi atitudinei exigente a lui Dumitru Mastac asistenţa medicală funcţionează în ritm stabilit, fără dificultăţi şi întreruperi, ceea ce vorbeşte despre înţeresponsabilitatea sa profundă pentru specificul maladiei severe, de care suferă pacienţii. Dumitru Mastac este un medic şi cercetător neobosit. A realizat peste 24 de operaţii de transplant renal, asistând 63 de asemenea intervenţii şi la 41 de prelevări de rinichi, autor a 5 monografii, 4 brevete şi peste 50 de articole ştiinţifice cu tematica respectivă.

Felicitări şi cât mai multe realizări medicale de performanţă în continuare!

Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/