Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

17.05.2017

Conferinţa festivă a nurselor


Pe data de 12 Mai asistentele medicale din toată ţara s-au întrunit la nordul Moldovei , înt-un colţişor de rai pe nume Râşcani , pentru a marca sărbătoarea lor profesională: Ziua Internaţională a asistenţilor medicali.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub genericul : ,, Nursele – o forţă de conducere în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă”.

Au fost prezentate rapoarte cu tematici ce ţin de activitatea asistentelor medicale .

Un rol aparte în activitatea zi de zi a asistentelor medicale îi revine igienei mîinilor . Raportul ,, Importanţa mîinilor curate în activitatea personalului medical’’, dezvăluit de la tribuna Forului de către Olga Pinteac, asistentă medical şefă IMU, a trezit un interes aparte în rândul participanţilor , care nu numai au participat activ la dezbateri, dar şi la partea practică, alcătuind protocolul dezinfecţiei mîinilor cu control automat al calităţii procesului de dezinfectare cu ajutorul aparatelor speciale cu raze ultraviolete. Apropo, atare echipamente sunt folosite pe larg în subdiviziunile medicale ale IMU de aproape doi ani.

Asistentelor medicale , care s-au evidenţiat prin muncă în anul precedent, li s-au decernat diplome de onoare din partea Ministerului Sănătăţii, a Sindicatelor şi Asociaţiei Naţionale de Nursing din Moldova.

Reprezentantele IMU la Conferinţă aduc sincere mulţumiri gazdelor pentru buna organizare a evenimentului, în mod deosebit, directorului Spitalului Raional dr. Gh. Roşu, care a dat dovadă de amabilitate şi mult tact la întâlnirea participanţilor.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/