Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

12.12.2016

Conferinţa ştiinţifică a anului


Tradiţional, la sfârşit de an Departamentul Ştiinţă al Institutului de Medicină Urgentă face bilanţul activităţilor ştiinţifice ale medicilor specialişti în perioada de referinţă. De data aceasta conferinţa anuală s-a desfăţurat pe 9 decembrie şi a avut pe agendă 20 de rapoarte cu tematica inovaţiilor şi controverselor în managamentul urgenţelor medico-chirurgicale. Conferinţa a fost deschisă de directorul Institutului, profesorul Mihail Ciocanu, doctor habilitat în medicină, care a ţinut un discurs captivant despre proiectele strategice, pe care instituţia urmează să realizeze până în anul 2020.

Dintre lucările ştiinţifice prezentate s-au făcut remarcate rapoartele prof. Gheorghe Croitoru, doctor habilitat în medicină, “Principiile ATLS în tratamentul pacientului traumatizat grav”, dr.conferenţiar Iulian Glavan, “Managementul HAS aneurismale, prof. Adrian Belîi, doctor habilitat în medicină, “Noile definiţii ale sepsisului şi impactul lor asupra diagnosticului şi strategiei de tratament”, dr.conferenţiar Sergiu Şandru, doctor în medicină, “Alimentarea enterală a pacientului critic”, dr. conferenţiar Anatolie Calistru, “Metoda microchirurgicală în tratamentul defectelor posttraumatice şi postoncologice ale capului”, tânărului cercetător Alexandru Gasnaş, “Utilizarea clinică a electro-neurografiei şi potenţialelor evocate în practica neurologică”.

La eveniment au participat academicienii Gheorghe Ghidirim şi Stanislav Groppa.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/