Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

20.12.2016

Competenţă şi condescendenţă


Un medic chirurg, mai ales cel care activează în medicina de urgenţă, trebuie să posede calităţi profesionale şi umane la superlativ. Altfel e de neînchipuit. Torentul mare de pacienţi, divesrsitatea cazurilor şi caracterul imprevizibil al morbidităţii suscită responsabilităţi, pe care şi le poate asuma doar dacă etalează un grad de pregătire ireproşabiă. Unde mai pui, că în perioada gărzii medicale el este nevoit să aplice cunoştinţele sale (teoretice şi practico-ştiinţifice) cât mai rapid şi efectiv. Dar nici aceasta nu e totul. Nota exactă a profesionalismului său o dă, totuşi, pacientul. Atunci când pacientul spune, că a rămas mulţămit de prestaţia medicului X sau că vrea să fie tratat de medicul Y, se poate afirma, că criteriul de preţuire a muncii sale şi-a atins ţinta râvnită.

Redacţia Site-ului urgenţa.md nu o dată a publicat mărturii de ale pacienţilor despre cum au fost abordaţi şi trataţi în clinica Institutului, despre măiestria medicilor manifestată în condiţii medicale excepţionale. Selectam acele opinii din dialogul cu ei, din condicile de reclamaţii şi propuneri, în care îşi lăsau însemnările. De data aceasta bucuria de a menţiona comportamentul grijuliu şi elevat al medicului faţă de pacienţi am desprins-o dintr-un mesaj parvenit în cutiuţa poştală electronică a instituţiei, lucru ce se întâmplă pentru prima oară. Redăm mai jos conţinutul integral al răvaşului (scris în l. rusă).

От всей души хотим выразить благодарность доктору офтальмологу Шевчук Родике Владимировне за удачную операцию по удалению катаракты нашей маме. Мы очень переживали за успех оперативного вмешательства, так как она достаточно пожилая женщина. Но благодаря профессионализму доктора Шевчук Родики все прошло отлично. Мы счастливы, что попали именно к ней, к врачу от Бога.

Поздравляем госпожу Родику и весь медицинский персонал с наступающим Новым Годом.

Семья Постолаке

O scrisoare, ce nu are nevoie de comentarii, dar, dacă s-ar cuveni să adăugăm o frază, aceasta ar fi: documentul respectiv exprimă esenţa chemării şi dăruirii medicului, indiferent de profesia medicală îmbrăţişată şi locul de muncă, prin competenţă şi condescendenţă (respect faţă de oameni).

Rodica Sevciuc

Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/