Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

07.09.2016

Proiectul JIKA la etapa de recapitulare


Pe 7 septembrie 2016 viceminstrul de Externe al Japoniei, Motome Takisawa, şi excelenţa sa, ambasadorul Japoniei la Chişinău, Masanobu Yoshii, însoţiţi de ministrul Sănătăţii Ruxanda Glavan au efectuat o vizită de documentare la Institutul de Medicină Urgentă pentru a evalua gradul de impelemntare şi funcţionare a echipamentelor şi utilajului medical, oferit instituţiei prin filiera Proiectului japonez JIKA. Proiectul respectiv a fost lansat în anul 2013 şi are scopul de a crea un cadru adecvat asigurării mentenanţei tehnologiilor medicale perfromante în 5 instituții-țintă de nivel terțiar, Centrul Naţional de Sănăttate Publică şi 10 centre de sănătate publică teritoriale.

Oaspeţii au participat la un brefing, organizat în Sala de fetivităţi a IMU, aducând la cunoştinţa jurnaliştilor priorităţile şi obiectivele urmărite de proiect, precum şi sarcinile formulate pentru a doua parte a colaborării medicale dintre Republiuca Moldova şi Japonia.

Astfel, ca beneficiar al proictului JIKA Insatitutul de Medicină Urgentă şa reuşit să-şi suplimenteze potenţialul tehhnic cu un impresionant lot de echipamente si utilaje medicale performante, dintre care vom menţiona un tomograf computerizat Toshiba Prime Aquilon (80 de slice-uri), Rezonantă Magnetică Nucleară (RMN) - Hitachi Oval Echelon 1,5 T, un angiograf Trinias (Schimadzu), un aparat X-ray General cu fluoroscopie Flexavision F3 (Schimadzu), un ecograf Hitachi Aloka Hi Vision Avius, 5 aparate radiologice mobile X-ray Mobile Art Evolution (Schimadzu), 2 aparate radiologice C-Arm Opescope Acteno ( Schimadzu), in valoare totală de aproximativ 140 mln. de lei.

Din momentul dării în folosinţă a acestor utilaje medicale și până în prezent au fost efectuate 450 de investigatii RMN, 6200 de ecografii, 14230 de radiografii digitale la aparatul X-ray Flexavision F3 (Schimadzu) și 16800 de radiografii în sălile din blocul operator, unde funcţioneazî aparate radiologice mobile și C-Arm. Saptamana curenta urmeaza sa fie puse în funcţiune încă doua echipamente medicale japoneze modern: Tomografie Computerizată și Angiografie Intervențională, certificatele de securitate ale cărora fiind în stadiul final de perfectare la Agenția Națională de Reglementare a Activităților Radiologice.

Tehnica japoneză oferă posibilitatea de a presta servicii medicale de înaltă precizie şi calitate la diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor, eficientizînd substanţial 1) durata timpului de localizare a patologiei, 2) metodele non-invazive de tratament medico-chirurgical şi 3) gradul de protecţie radiologică a pacienţilor şi populaţiei beneficiare.

După conferinţa de presă oaspeţii au mers prin secţii, unde au „inspectat” nivelul de funcţionare a echipamentelor medicale instalate, discutând cu administraţia instituţiei, medicii şi ingineri specialişti privitor la randamentul noilor tehnologii medicale urilizate în procesul diagnostico-curativ.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/