Lista canditatilor admisi
Candidatii admisi pentru participare la concursul de suplinire a functiilor vacante sunt invitati pentru sustinerea interviului, la IMSP Institutul de Medicina Urgenta, str.Toma Ciorba 1, blocul administrativ, et.3, Sala de sedinte, la 25 aprilie 2019, ora 14.00. detalii...
19.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019


12.04.2016

Interes sporit pentru deservirea medicală a populaţiei


Reprezentantul Băncii Mondiale la Chişinău, Alex Kremer, a efectuat o vizită de documentare la Institutul de Medicină Urgentă, în timpul căreia s-a interesat de nivelul de înzestrare tehnică şi tehnologică a proceselor medico-chirurgicale. În convorbirea purtată cu administraţia domnia sa a manifestat o atenţie sporită faţă de randmentul echipamentelor de performanţă, date în folosinţă, şi de accesul populaţiei (mai cu seamă a celei rurale)la serviciile medicale, prestate de instituţie.


Serviciul de presă IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/