Comunicat de presă
Pe parcursul sărbătorilor Pascale, 28 aprile 2019 - 6 mai 2019, la IMSP Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 2056 de persoane pentru asistenţă medicală specializată, dintre care 388 au fost spitalizate. detalii...
07.05.2019

În rezultatul desfă şură rii concursului din data de 25.04.2019, învingă tori au fost desemnaţi :
1. Mîndrilă Corneliu, şef Secţia chirurgie de zi; 2. Verejan Eduard, medic de urgenţă DCMU; 3. Chiceac Elena, medic de urgenţă DCMU; 4. Toncoglaz Maia, medic de urgenţă DCMU; 5. Tataroi Victoria, medic de urgenţă DCMU; 6. Dragan Diana, medic neurolog epileptolog maturi, Centrul NaÈ›ional de Epileptologie. detalii...
26.04.2019

Raport Anual 2018
Activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2018 şi obiectivele pentru anul 2019 detalii...
12.04.2019

Funcţie vacantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei vacante de Şef, Secţia Cancelarie. detalii...
09.04.2019

Culegeri de lucrări ştiinţifice
Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă.
Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 detalii...
04.04.2019

Funcţii vacante
IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Toma Ciorbă, 1, anunţă iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiilor vacante de: - Şef, Secţia Chirurgie de zi; - Medic de urgenţă, Dep. Clinic Medicină de Urgenţă - 4 unităţi; - Medic neurolog epileptolog maturi, Centrul Naţional de Epileptologie; detalii...
25.03.2019

12.12.2016

Ajutoarele umanitare din Franţa


Vinerea trecută Institutul de Medicină Urgentă a recepţionat un nou lot de materiale paramedicale pentru pacienţii cu patologii chirurgicale. În rol de distributor – acelaşi neobosit filantrop Philippe Chaudier , preşedintele Asociaţiei Obşteşti “Degeţel” cu sediul în or. Ungheni. Este a patra acţiune de caritate, distribuită către bolnavii instituţiei noastre, şi a 26-a la număr, realizată per total în Republică Moldova în ultimii 5 ani.

TIR-ul caritabil cu o încărcătură de 10 tone a fost descărcat în prezenţa unei echipe de filmare de la Canalul TV Moldova 1, sosită la spital pentru oglindirea evenimentului. Donaţia include paturi medicale motorizate, perne, altele cu aer antiexcarii, scaune cu rotile, scaune cu rotile pliabile, scaune cu duş, scaune pentru necesităţi speciale, scaune cu roţi pentru necesităţi speciale, scaune de baie, port-perfuzoare, cârje perechi, fotolii pentru repaos, mobilier şi alte obiecte paramedicale. Valoarea lotului constituie 7810 Euro.

Acţiunile de filantropie au devenit posibile datorită colabărării fructuoase, pe care Ph. Chaudier o întreţine cu Farmacia Internaţională Umanitară din oraşul francez Anjou, condusă de preşedintele Phi Alisoo şi vicepreşedintele Alain Daver.


Serviciul de presa IMU


http://golubev.urgenta.md/ http://galex.md/